Konfiguracja kontrolera w VEXcode IQ

Rozpoczynając programowanie za pomocą VEXcode IQ, bloki kontrolera nie pojawią się w Toolboxie, dopóki kontroler nie zostanie skonfigurowany.

Uwaga: Jeśli masz skonfigurowany kontroler, musisz go sparować z VEX IQ Brain, aby projekt mógł działać.


Dodanie kontrolera

wybierz_urządzenie_icon.configurecontroller.png

Aby skonfigurować Kontroler, wybierz ikonę Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

wybierz_add_a_device.clawbot_example.png

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

VEXcode_IQ_-_dev_HfPEEHCrL.png

Wybierz „Kontroler”.

VEXcode_IQ_-_dev_nTHQUbZ2J4.png

Jeśli chcesz zaprogramować sterownik przy użyciu VEXcode IQ, wybierz „Gotowe”, aby zakończyć konfigurację.

  • Jeśli chcesz skonfigurować Kontroler do pracy bez kodowania, zapoznaj się z dodatkowymi opcjami poniżej.

kontrolerblocks_added.png

Po dodaniu kontrolera zobaczysz, że kontroler został dodany do okna Urządzenia, a bloki kontrolera (takie jak te zaznaczone na tym obrazku) pojawią się w Przyborniku.


Przypisywanie układu napędowego do joysticków kontrolera

Teraz, gdy Kontroler został dodany do konfiguracji robota, możesz przypisać układ napędowy do joysticków Kontrolera w oknie Urządzenia. Dzięki temu możesz przypisać układ napędowy do joysticków kontrolera bez konieczności dodawania dodatkowego kodu.

  • W poniższym przykładzie wykorzystano przykładowy projekt Clawbot (Drivetrain 2-Motor) (2. generacji).

wybierz_urządzenie_icon.configurecontroller.png

Wybierz ikonę Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.

wybierz_kontroler.przypisz_motors.png

Wybierz „Kontroler”.

wybierz_joystick_to_toggle_through.png

Wybierz ikonę joysticka, aby przełączać opcje.

  • Wielokrotne wybranie ikony joysticka spowoduje przejście przez wszystkie opcje.
  • Zatrzymaj się po wyświetleniu żądanego trybu jazdy.

Do wyboru są cztery tryby jazdy: Lewy salon, Prawy salon, Split Arcade i Tank.

 

VEXcode_IQ_-_dev_699sLae7vE.png

Lewa Arkada

Całym ruchem steruje się lewym joystickiem.

VEXcode_IQ_-_dev_PYfqZxK9QR.png

Prawa Arkada

Całym ruchem steruje się prawym joystickiem.

VEXcode_IQ_-_dev_gKmFQET6y9.png

Podzielona arkada

Ruch do przodu i do tyłu sterowany jest za pomocą lewego joysticka, a skręcanie za pomocą prawego joysticka.

VEXcode_IQ_-_dev_2S6TPHmR8u.png

Czołg

Lewy silnik jest sterowany lewym joystickiem, prawy silnik jest sterowany prawym joystickiem.

 

wybierz_done_once_joysticks_are_przypisany.png

Wybierz „Gotowe”, aby zapisać konfigurację.


Przypisywanie silników lub grup silników do przycisków sterownika

Po dodaniu Kontrolera do konfiguracji robota możesz przypisać silniki lub grupy silników do konkretnych przycisków Kontrolera w oknie Urządzenia.  Przypisywanie silników lub grup silników w oknie Urządzenia umożliwia sterowanie pojedynczymi silnikami lub grupami silników bez konieczności dodawania kodu. 

  • W poniższym przykładzie skonfigurowano silnik i grupę silników: ClawMotor i ArmMotorGroup.

wybierz_urządzenie_icon.configurecontroller.png

Wybierz ikonę Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.


Zrzut ekranu z 24.07.2023 o godzinie 9.30.10.png

Wybierz „Kontroler”.

Zrzut ekranu z 2023-07-24 o 9.34.13 AM.png

Skonfiguruj silnik lub grupę silników do przycisku, wybierając przyciski na kontrolerze.

  • Wielokrotne wybranie tego samego przycisku spowoduje przełączanie między skonfigurowanymi silnikami i grupami silników.
  • Zatrzymaj się po wyświetleniu żądanego silnika lub grupy silników.

Na kontrolerze znajdują się cztery grupy przycisków (L, R, E i F). Dla każdej grupy może być skonfigurowany pojedynczy silnik lub grupa silników (która nie jest częścią układu napędowego).

Uwaga: Po skonfigurowaniu silnika lub grupy silników nie będzie ona wyświetlana jako opcja dla pozostałych przycisków.

Zrzut ekranu z 24.07.2023 o godzinie 9.34.33 AM.png

Wybierz „Gotowe”, aby zapisać konfigurację.


Usuwanie kontrolera

VEXcode_IQ_-_dev_tmOKvfLKwB.png

Kontroler można usunąć wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: