Rozwiązywanie problemów z komunikatami o błędach w aplikacji Classroom dla VEX GO

Korzystanie z aplikacji VEX Classroom jest łatwe, ale od czasu do czasu mogą pojawić się drobne problemy. Jeśli wystąpi problem podczas łączenia, aktualizacji, lokalizowania lub zmiany nazwy VEX GO Brain za pomocą aplikacji VEX Classroom, pojawi się komunikat o błędzie. Ten artykuł pomoże Ci zidentyfikować komunikat o błędzie i opisać, co należy zrobić, aby szybko rozwiązać problem i kontynuować pracę z robotem.

GO.updatefail.low_battery.png


Komunikat o błędzie podczas łączenia się z GO Brain

Ten komunikat o błędzie może się pojawić podczas łączenia GO Brain z aplikacją VEX Classroom. Skorzystaj z tej sekcji, aby zidentyfikować problem i dowiedzieć się, jak go rozwiązać.

VEX GO Brain nie łączy się - Błąd połączenia

GO.connection.error.png

Opis

 • Błąd połączenia zostanie wyświetlony, jeśli na liście zostanie wybrany GO Brain, ale połączenie nie powiedzie się.
 • Może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:
  • GO Brain został wyłączony podczas łączenia.
  • GO Brain jest poza zasięgiem Bluetooth aplikacji.
  • GO Brain jest podłączony do innego urządzenia.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że GO Brain jest włączony, naładowany i znajduje się w zasięgu Bluetooth.
 • Jeśli jest podłączony do innego urządzenia, odłącz GO Brain od tego urządzenia i ponownie połącz się z aplikacją Classroom.

Komunikaty o błędach podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego w urządzeniu GO Brain

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia GO Brain za pomocą aplikacji VEX Classroom może pojawić się jeden z poniższych komunikatów o błędach. Skorzystaj z tej sekcji, aby określić, co jest przyczyną błędu i jak go rozwiązać.

Utracono połączenie Bluetooth podczas aktualizacji — Aktualizacja nie powiodła się

GO.update.failed.connection_loss.png

Opis

 • Jeśli urządzenie GO Brain wyłączy się lub utraci połączenie w wyniku wyjścia poza zasięg Bluetooth podczas procesu aktualizacji, wyświetli się ten komunikat.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że GO Brain jest włączony i znajduje się w zasięgu, następnie wybierz opcję „Aktualizuj” i spróbuj ponownie.
 • Zachowaj odpowiednią odległość, aby podczas aktualizacji znajdować się w zasięgu Bluetooth.

Aktualizacja nie powiodła się z powodu zawieszenia aplikacji - Aktualizacja nie powiodła się

GO.update.failed.app.suspension.png

Opis

 • Jeśli przełączysz się na inną aplikację lub Twoje urządzenie zablokuje się podczas aktualizacji, pojawi się ten komunikat.

Rozwiązanie

 • Odblokuj urządzenie, otwórz aplikację Classroom i ponownie wybierz opcję „Aktualizuj”.
 • Podczas aktualizacji pamiętaj, aby aplikacja Classroom była otwarta.

Aktualizacja nie powiodła się z powodu nieznanego błędu - Aktualizacja nie powiodła się

GO.update.failed.unknown.png

Opis

 • Jeśli podczas aktualizacji na Twoim urządzeniu lub urządzeniu GO Brain wystąpi nieznany problem, pojawi się ten komunikat.

Rozwiązanie

 • Włącz i wyłącz VEX GO Brain (wyłącz go i włącz ponownie), a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić aktualizację.

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby przeprowadzić aktualizację - Niski poziom baterii

GO.updatefail.low_battery.png

Opis

 • Jeśli spróbujesz zaktualizować GO Brain, ale poziom naładowania baterii jest zbyt niski, wyświetli się ten komunikat.

Rozwiązanie

 • Naładuj baterię i ponów próbę aktualizacji, gdy będzie w pełni naładowana.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat aktualizacji VEX GO na swoim urządzeniu zapoznaj się z artykułem Aktualizacja VEX GO za pomocą aplikacji VEX Classroom Biblioteka VEX.


Komunikaty o błędach podczas „Aktualizacji wszystkich urządzeń”

Podczas aktualizacji wszystkich urządzeń mogą pojawić się dwa komunikaty o błędach. W poniższej sekcji opisano przyczyny tych błędów i opisano, jak je rozwiązać podczas jednoczesnej aktualizacji wielu urządzeń.

Co najmniej jeden GO Brains nie aktualizuje się ze względu na niski poziom naładowania baterii lub brak zasięgu Bluetooth Aktualizacja nie powiodła się

GO.bulk.update_failed_gen.battery.png

Opis

 • Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli podczas aktualizacji zbiorczej wydarzy się jedna z poniższych sytuacji:
  • Co najmniej jeden z GO Brains jest poza zasięgiem Bluetooth.
  • Poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby zaktualizować jeden lub więcej GO Brains.
 • Uwaga: Komunikat pojawi się po aktualizacji i będzie zawierał listę tylko tych Brains GO, których aktualizacja nie powiodła się. Wszystkie inne GO Brains zostały pomyślnie zaktualizowane.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że wszystkie wymienione urządzenia GO Brains znajdują się w zasięgu Bluetooth i są w pełni naładowane.
 • Następnie wybierz ponownie opcję „Aktualizuj wszystkie urządzenia”. Pamiętaj, aby podczas aktualizacji pozostać w zasięgu Bluetooth.

Aktualizacja nie powiodła się we wszystkich GO Brains z powodu zawieszenia aplikacji - Aktualizacja nie powiodła się

builk_update_fail.app_suspended.png

Opis

 • Jeśli przełączysz się na inną aplikację lub zablokujesz urządzenie podczas aktualizacji zbiorczej, pojawi się ten komunikat.
 • Uwaga: Zawieszenie aplikacji zatrzyma aktualizację zbiorczą na wszystkich urządzeniach.

Rozwiązanie

 • Otwórz ponownie aplikację Classroom i ponownie wybierz opcję „Aktualizuj wszystkie urządzenia”.
 • Pamiętaj, aby aplikacja Classroom była otwarta i nie blokuj urządzenia podczas aktualizacji.

Komunikat o błędzie podczas zmiany nazwy GO Brain

Ten komunikat o błędzie może się pojawić podczas zmiany nazwy urządzenia GO Brain w aplikacji VEX Classroom.

Aplikacja Classroom nie zmienia nazwy urządzenia GO Brain - Nie udało się zmienić nazwy

GO.failed.rename.png

Opis

 • Komunikat ten pojawi się po wpisaniu nowej nazwy, jeśli podczas zmiany nazwy wydarzy się jedna z poniższych sytuacji:
  • GO Brain zostaje rozłączony.
  • GO Brain wychodzi poza zasięg Bluetooth.
  • Twoje urządzenie blokuje się podczas procesu zmiany nazwy.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że jesteś w zasięgu Bluetooth i ponownie podłącz GO Brain.
 • Następnie spróbuj ponownie zmienić nazwę.

Komunikat o błędzie podczas lokalizowania mózgu GO

Możesz napotkać ten komunikat o błędzie podczas lokalizowania GO Brain za pomocą aplikacji VEX Classroom.

Aplikacja Classroom nie może zlokalizować mózgu GO — Nie udało się zlokalizować

GO.failed.locate.png

Opis

 • Ten komunikat pojawi się, jeśli GO Brain zostanie rozłączony lub wyjdzie poza zasięg Bluetooth podczas lokalizacji.
 • Pojawi się również, jeśli Twoje urządzenie zablokuje się podczas lokalizacji.

Rozwiązanie

 • Upewnij się, że jesteś w zasięgu Bluetooth i ponownie połącz się z GO Brain.
 • Następnie spróbuj zlokalizować ponownie.

Ogólne informacje na temat korzystania z aplikacji Classroom znaleźć w artykule Korzystanie z aplikacji VEX Classroom.

Więcej informacji na temat „Informacji o urządzeniu” w podłączonym urządzeniu GO Brain znaleźć w tym artykule.

Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, skontaktuj się z obsługą VEX.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: