Karty Coder i Coder oferują bezekranową metodę kodowania robota 123. Ten artykuł zawiera przegląd korzystania z Kodera i obejmuje następujące zagadnienia:


Instalowanie baterii w koderze

123_Coder-back-battery-callout.png123_Coder-back02.png

Użyj małego śrubokręta, aby otworzyć komorę baterii z tyłu kodera i włóż 2 baterie AAA. Baterie powinny wystarczyć na około 6 miesięcy przed koniecznością wymiany.

Uwaga: zestawy klasowe VEX 123 zawierają śrubokręt do otwierania i zamykania komory baterii.


Włączanie kodera

Aby włączyć koder, naciśnij przycisk Start. Wskaźnik świetlny w górnej części kodera zaświeci się na zielono, aby pokazać, że jest włączony.


Łączenie kodera i robota 123

Aby połączyć lub sparować Coder z Robotem 123, zarówno Coder, jak i Robot 123 powinny być włączone. Popchnij robota 123 po powierzchni, aby go „obudzić”, a następnie naciśnij przycisk Start na koderze, aby go włączyć. Posłuchaj poniższej animacji, aby usłyszeć „budzę” robota 123.

123-coder-naciśnij-i-przytrzymaj.png

Naciśnij i przytrzymaj przyciski Start i Stop na koderze oraz lewy i prawy przycisk na robocie 123 przez co najmniej 5 sekund.

Wskaźniki świetlne na górze kodera i robota 123 będą świecić na żółto. Zwolnij przyciski, aby rozpocząć proces parowania. Proces jest zakończony, gdy Robot 123 wydaje podłączony dźwięk i pulsuje na biało, a lampka kontrolna na górze Kodera miga na zielono. Posłuchaj poniższej animacji, aby usłyszeć dźwięk połączenia.

Koder zapamięta i automatycznie ponownie połączy się z ostatnio używanym 123 robotem. Gdy programator znajdzie wcześniej podłączonego robota 123, automatycznie połączy się ponownie, a robot 123 wyda połączony dźwięk. Posłuchaj poniższej animacji, aby usłyszeć dźwięk połączenia.

Aby podłączyć Coder do innego robota 123, powtórz proces łączenia ponownie z innym robotem 123.

Uwaga: Po podłączeniu do kodera robot 123 nie przekroczy limitu czasu, ale pozostanie włączony, dopóki koder nie zostanie wyłączony lub sam robot 123 jest wyłączony.


Korzystanie z kodera

VEX_123_Coder_Card_renders2.jpg

Koder VEX 123 może być używany do tworzenia projektów, aby ożywić robota 123 za pomocą kodu. Karty kodera służą do budowania projektów za pomocą kodera.

Screen_Shot_2021-01-11_at_11.31.07_AM.png

Projekt musi zawsze zaczynać się od karty When Start 123 Coder w najwyższym gnieździe, oznaczonej białą strzałką.

Włóż karty kodera z prawej strony, wsuwając je do gniazda kodera pod osłoną ochronną.

Pokrowiec ochronny można również zdjąć, przesuwając go w prawo. Podczas zakładania osłony na koderze, przed zatrzaśnięciem osłony należy włożyć ją w rowki na górze i na dole kodera. Posłuchaj poniższej animacji, aby usłyszeć, jak pokrywa ochronna zatrzaskuje się na swoim miejscu.

Aby kontynuować tworzenie projektu za pomocą Kodera, wsuń dodatkowe karty Kodera do ponumerowanych gniazd. Koder odczyta projekt od góry do dołu. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania każdej karty Coder, zobacz Przewodnik dotyczący kart Coder.

Aby zmienić projekt, usuń lub zmień kolejność kart kodera, wysuwając je z gniazda i ponownie wkładając w żądane miejsce.

Uwaga: Karty koderów należy zmieniać w projekcie tylko wtedy, gdy robot 123 przestał uruchamiać projekt. Nie manipuluj kartami Coder, gdy projekt jest w toku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kodowania za pomocą kart kodera i kodera, zapoznaj się z sekcją Koder i karty kodera w Bazie wiedzy.


Rozpoczęcie swojego projektu Coder

Screen_Shot_2021-01-11_at_11.58.54_AM.png

Po podłączeniu robota 123 i programatora, naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć projekt na robocie 123.

Gdy naciśniesz przycisk Start, kontrolki po lewej stronie każdego gniazda karty kodera będą kolejno migać, gdy koder odczytuje każdą kartę kodera w projekcie.

Jeśli którekolwiek gniazdo karty kodera nie jest zielone, zapoznaj się z artykułem „Rozwiązywanie problemów z bazą wiedzy o koderze”, aby uzyskać więcej informacji.

Usłyszysz, jak 123 Robot odtworzy dźwięk startowy, gdy rozpocznie projekt. Gdy każda karta kodera zostanie odczytana, lampka wskaźnika obok tej karty kodera będzie świecić na zielono. Po zakończeniu projektu 123 Robot odtworzy gotowy dźwięk. Posłuchaj poniższej animacji, aby usłyszeć dźwięki rozpoczęcia i zakończenia.

Aby ponownie rozpocząć projekt lub zmienić projekt i rozpocząć inny, w razie potrzeby usuń lub wymień karty kodera i ponownie naciśnij Start.


Zatrzymywanie projektu Coder podczas jego działania

Screen_Shot_2021-01-11_at_11.59.18_AM.png

Naciśnij przycisk Stop, aby robot 123 zatrzymał projekt w dowolnym momencie.

Po naciśnięciu przycisku Stop lampka kontrolna na górze kodera będzie świecić na czerwono. Robot 123 zatrzyma swoje działanie, a kontrolki obok gniazd kart kodowych zgasną.


Korzystanie z przycisku Krok na koderze

Screen_Shot_2021-01-11_at_11.59.07_AM.png

Stepping umożliwia indywidualne przejście przez projekt Coder. Zwykle, gdy projekt Coder jest uruchomiony, przechodzi od jednej karty do następnej, gdy tylko ta akcja zostanie zakończona. Korzystając z funkcji Step, możesz rozpocząć projekt, ale w specjalnym trybie, w którym kontrolujesz przepływ. Podczas korzystania z przycisku Step, robot 123 zatrzyma się po każdej karcie kodera, aż do ponownego naciśnięcia przycisku Step.

Stepping może być przydatny do połączenia między zachowaniami robota 123 i poszczególnymi kartami Coder oraz do rozwiązywania problemów lub debugowania projektu. Aby dowiedzieć się więcej o przechodzeniu przez projekt z koderem, zapoznaj się z artykułem w Bazie wiedzy.


Wyłączanie kodera

Aby wyłączyć koder, naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop, aż zgaśnie lampka kontrolna na górze kodera.

Wyłączenie kodera spowoduje również wyłączenie podłączonego robota 123. Wyłączenie podłączonego Robota 123 spowoduje również wyłączenie Kodera.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: