Korzystanie z przykładowych projektów i szablonów C++ w VEXcode V5

Przykładowe projekty i szablony są świetnym źródłem informacji, jeśli dopiero zaczynasz pracę z VEXcode V5 i chcesz poznać różne zachowania robotów. Przykładowe projekty i szablony pozwalają także na obserwację sposobu użycia różnych poleceń w VEXcode V5.


Korzystanie z przykładowych projektów w C++

2020-11-04_18-14-50.jpg

Aby użyć przykładowego projektu C++, zacznij od otwarcia nowego projektu tekstowego z menu Plik.

2020-11-04_18-17-44.jpg

Wybierz C++.

2020-11-04_17-19-38b.jpg

Aby otworzyć przykładowy projekt, wybierz menu Plik i wybierz Otwórz przykłady.

2020-11-05_7-51-43.jpg

Wyświetlone zostaną ikony wielu różnych przykładowych projektów. Każda ikona reprezentuje inny projekt i jest kolorowana zgodnie z kategoriami poleceń.

2020-11-04_17-41-50a.jpg

Pasek filtra umożliwia szybkie znalezienie określonego typu przykładu.

2020-11-04_17-46-57a.jpg

Aby otworzyć dowolny przykład, wybierz go z menu.

ChangeVelocities.png

Polecenia dla przykładowego projektu pojawią się w obszarze roboczym. Polecenia te i ich parametry można zmieniać lub usuwać. Można dodać dodatkowe polecenia, aby zmodyfikować przykładowy projekt.

2020-11-04_18-22-25.jpg

Zapisz i pobierz przykład, aby wypróbować go na swoim robocie.


Korzystanie z szablonów

2020-11-05_7-51-43a.jpg

Istnieje również specjalny typ przykładu zwany szablonem.

2020-11-05_7-51-43m.jpg

Wybierz szablon dla swojego robota. Na przykład szablon Clawbot (2-silnikowy układ napędowy, bez żyroskopu).

2020-11-05_8-02-52.jpg

Szablon służy do tworzenia pustego projektu ze wstępnie skonfigurowaną konfiguracją urządzenia dla Twojego robota.

przydatne.png

Jeśli używasz standardowej konstrukcji robota, takiej jak Clawbot, możesz użyć szablonu, aby szybko rozpocząć nowy projekt.


Opisy w przykładowych projektach i szablonach C++

eachcpp.png

Każdy przykładowy projekt i szablon C++ zawiera opis w obszarze roboczym. Opisy mogą służyć do dokumentowania pewnych informacji w projekcie.

przykłady.png

W przykładowym projekcie w C++ opis zawiera krótkie podsumowanie tego, co robi projekt, a także listę konfiguracji urządzenia.

szablony.png

W szablonie opis wskazuje, które urządzenia są wymienione w konfiguracji.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: