Korzystanie z konsoli Print Console w VEXcode GO

Print Console umożliwia użytkownikowi wyświetlanie komunikatów, raportowanie wartości czujników lub prezentowanie danych z projektów VEXcode GO. Konsola Print Console umożliwia także zapisywanie wydruków w postaci pliku tekstowego.

Konsola Print Console może być również używana do wyświetlania informacji o procesie, dostarczając wskazówek wizualnych, które pozwalają użytkownikowi zobaczyć, co dzieje się w projekcie VEXcode GO w określonym momencie, tworząc w ten sposób wizualne połączenie między projektem i działania Robota VEX GO.


Jak otworzyć konsolę drukowania

KUosCIgUbk.png

Konsola Print Console znajduje się na wyświetlaczu monitora GO. Aby otworzyć program Print Console, wybierz ikonę Monitor Display obok Pomocy.

OPEJiEhrB2.png

Po wybraniu otworzy się ekran monitora. Konsola programu Print Console znajduje się na dole.


Jak używać programu Print Console w projekcie

Spójrz na bloki uruchamiające program Print Console

4M3eBXdfgS.png

Bloki Specialized Look są używane w projekcie VEXcode GO w celu uruchomienia Print Console. Bloki te drukują słowa, liczby, raportowane wartości ze zmiennych, obliczenia operatora lub wartości raportowane z czujnika lub urządzenia.

Funkcja Pomoc w VEXcode GO dostarcza dodatkowych informacji na temat tych i innych bloków programistycznych. Zobacz ten artykuł, aby uzyskać informacje o tym, jak uzyskać dostęp do funkcji Pomocy.

Użyj bloków wyglądu w programie Print Console w projekcie

wygląd bloków drukuje konsolę

Użyj bloków Look w projekcie, aby wydrukować wiadomość lub wyświetlić dane w programie Print Console. Aby skorzystać z bloków Print, wybierz żądany blok Look i dodaj go do projektu.

tvakcYhOCL.png

Uruchom projekt wybierając „Start” na pasku narzędzi VEXcode GO.

SiypfGU6fc.png

Po wybraniu „Start” projekt zostanie uruchomiony, a tekst „Drukuj” lub zaprogramowane wartości pojawią się w Print Console zgodnie z wymaganiami projektu VEXcode GO.


Wyczyść wiersze w programie Print Console

B8c5OnUTvm.png

Istnieją dwa sposoby usunięcia wszystkich informacji z programu Print Console. Pierwszym sposobem całkowitego usunięcia całego tekstu jest wybranie przycisku „Wyczyść” w prawym dolnym rogu programu Print Console.

wygląda na przykład projektu

Innym sposobem wyczyszczenia programu Print Console jest użycie bloku Wyczyść wszystkie wiersze. Dodaj blok [Usuń wszystkie wiersze]do projektu, aby usunąć wszystkie linie w programie Print Console. W tym projekcie „Hello” zostanie wydrukowane w programie Print Console. Po 5 sekundach wszystkie wiersze zostaną usunięte. Następnie w programie Print Console zostanie wydrukowany komunikat „Goodbye”.


Zapisz z programu Print Console

JKTpBw9yED.png

Zapisywanie informacji z programu Print Console na urządzeniu jest łatwe. Wybierz opcję „Zapisz” w prawym dolnym rogu programu Print Console, aby zapisać cały tekst jako plik.txt.

plik txt

Po wybraniu przycisku „Zapisz” plik zostanie automatycznie zapisany w folderze Pobrane na Twoim urządzeniu jako plik.txt.

Uwaga:W pliku nie są zapisywane drukowane kolory.


Przykładowe projekty wykorzystujące Print Console

Raportuj wartości zmiennych i dane w projekcie

Za pomocą programu Print Console można raportować wartości zmiennych w określonych momentach projektu. Użyj programu Print Console, aby wydrukować wartość „myVariable” lub pokazać, ile razy projekt przechodzi przez pętlę.

Raportuj wartości i dane wykrywane w projekcie

Print_console_example.png

Dane zebrane przez Print Console pozwalają użytkownikowi zobaczyć cenne informacje na temat procesów projektowych, w tym lokalizację robota GO i informacje z czujników. Po uruchomieniu bloku [Drukuj] można go zaprogramować tak, aby wyświetlał informacje przechwycone w danym momencie.

W poniższym projekcie Print Console wyświetla informacje zgłaszane przez czujniki robota GO zgodnie z zaleceniami bloków Look i Sensing w projekcie. Informacje te obejmują zmiany kierunku jazdy, gdy Robot GO skręca w prawo.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: