Korzystanie z aplikacji VEX Classroom

Aplikacja VEX Classroom to przydatne narzędzie, które pozwala szybko rozpocząć naukę. Aplikacji można używać do łatwej aktualizacji oprogramowania sprzętowego GO Brain, w tym do aktualizacji wielu mózgów robotów jednocześnie. Możesz także użyć go do zmiany nazwy GO Brains, monitorowania żywotności baterii i monitorowania danych z czujników w czasie rzeczywistym!

Przejdź do sklepu z aplikacjami na swoim urządzeniu i wyszukaj „VEX Classroom”, aby pobrać aplikację, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

120x120.svg

Uwaga: Aplikacja VEX Classroom jest dostępna na następujących platformach:


 

Pierwsze kroki

Screen_Shot_2022-07-28_at_4.48.58_PM.png

Kiedy otworzysz aplikację VEX Classroom, zobaczysz obraz pułkownika Jo wyjaśniającego cele aplikacji.

Aby rozpocząć, wybierz opcję „Skanuj w poszukiwaniu robotów/koderów”.

 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego GO Brain

Screen_Shot_2022-07-29_at_10.36.42_AM.png

Oprogramowanie sprzętowe jednego lub wielu GO Brains można aktualizować jednocześnie za pomocą aplikacji VEX Classroom.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji VEX GO za pomocą aplikacji VEX Classroom, zapoznaj się z artykułem Aktualizacja VEX GO za pomocą aplikacji VEX Classroom.


 

Zmiana nazwy mózgu GO

Screen_Shot_2022-07-29_at_10.44.47_AM.png

Aby zmienić nazwę GO Brain, wybierz Brain, którego nazwa ma zostać zmieniona.

Screen_Shot_2022-07-29_at_10.50.09_AM.png

Pojawi się lista opcji. Wybierz opcję „Zmień nazwę”.

Screen_Shot_2022-07-29_at_9.24.15_AM.png

Pojawi się monit o wprowadzenie nowej nazwy Brain.

Screen_Shot_2022-07-29_at_9.28.33_AM.png

Wpisz nową nazwę Braina. Pamiętaj, że akceptowane są tylko litery, cyfry i spacje. Imiona mogą mieć maksymalnie 7 znaków, a wszelkie znaki powyżej 7 zostaną automatycznie usunięte. Po zakończeniu wybierz „OK”.

Grupa1_callout.jpeg

Zostanie wyświetlona nowa nazwa.


 

Lokalizowanie mózgu GO

Brain-Yellow.png

Za pomocą aplikacji można zlokalizować urządzenie GO Brain. Funkcja lokalizacji identyfikuje konkretnego Mózga, zmieniając kolor przycisku na górze Mózgu na żółty.

IMG_086E8A00251F-1.jpeg

Aby zlokalizować GO Brain, wybierz Brain, który ma zostać zlokalizowany.

IMG_E63B56E94BCA-1.jpeg

Pojawi się lista opcji. Wybierz opcję „Zlokalizuj”.

IMG_29A69D8BDA27-1.jpeg

Ikona i nazwa GO Brain w aplikacji będą migać na żółto.

Po zlokalizowaniu konkretnego urządzenia GO Brain przycisk na górze urządzenia Brain zmieni kolor na żółty.

Brain_and_Robot_1_green.png

Po zakończeniu lokalizacji nazwa i ikona Mózgu będą teraz wyświetlane w aplikacji na zielono, a przycisk na górze Mózgu pozostanie zielony.


 

Monitorowanie żywotności baterii

Battery_life.jpeg

Wyświetlany jest stan baterii każdego urządzenia GO Brain. Można to wykorzystać do monitorowania żywotności baterii jednego lub większej liczby urządzeń GO Brains znajdujących się w zasięgu.

N_A_Bateria.jpeg

Pamiętaj, że żywotność baterii nie pojawi się, jeśli Brain nie jest aktualny.


Monitorowanie danych czujnika

Screen_Shot_2022-04-19_at_11.05.38_AM.png

Aby wyświetlić dane z czujnika konkretnego robota, wybierz Mózg tego robota.

Screen_Shot_2022-04-19_at_11.15.51_AM.png

Informacje o urządzeniu wyświetlają wartości czujników robota GO w czasie rzeczywistym. Wybierz opcję „Pokaż informacje o urządzeniu”.

Screen_Shot_2022-04-19_at_11.22.59_AM.png

Pojawi się tabela wyświetlająca informacje o urządzeniu dla wybranego Braina.

Screen_Shot_2022-04-19_at_12.09.41_PM.png

Dane każdego podłączonego urządzenia wyświetlane są w kolumnie „Odczyt”. Informacje te można wykorzystać do sprawdzenia działania tych urządzeń i mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Korzystanie z aplikacji VEX Classroom do rozwiązywania problemów z robotem GO.

Screen_Shot_2022-04-19_at_5.56.22_PM.png

Aby ukryć informacje o urządzeniu, wybierz przycisk „Ukryj informacje o urządzeniu”.

Dostęp do pomocy w aplikacji VEX Classroom

Screen_Shot_2022-07-29_at_9.49.35_AM.png

Dostęp do funkcji Pomocy w aplikacji Classroom można uzyskać z ekranu powitalnego oraz z ekranu skanowania, wybierając opcję „Pomoc”.

Screen_Shot_2022-07-29_at_9.43.56_AM.png

Funkcja Pomoc będzie zawierać linki do artykułów zawierających dodatkowe informacje. Wybierz żądany artykuł.

Screen_Shot_2022-08-01_at_12.12.38_PM.png

Wyświetlony zostanie wybrany artykuł z Biblioteki VEX. Aby powrócić do aplikacji VEX Classroom, przejdź do ekranu głównego na swoim urządzeniu, a następnie do aplikacji Classroom.

Screen_Shot_2022-07-29_at_10.31.58_AM.png

Aby powrócić do ekranu skanowania z funkcji Pomocy, wybierz opcję „Wstecz”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: