Pobieranie i uruchamianie projektu z VEXcode V5 jest tak proste, jak cztery kroki.

Pierwszy zapis

Najpierw zapisz projekt, a następnie wybierz, do którego z gniazd V5 Brain chcesz pobrać.

Nex połączyć

Następnie połącz mózg V5 i sprawdź, czy jego ikona jest zielona, a inne białe.

Następnie wybierz

Następnie wybierz „POBIERZ”, aby pobrać projekt do wybranego gniazda V5 Brain.

Uwaga: Ikony Pobierz i Uruchom na chwilę zmienią kolor na szary do czasu zakończenia pobierania.

Obserwuj postęp

Obserwuj pasek postępu, aby zobaczyć, kiedy projekt jest pobierany.

Uwaga: Pasek postępu zniknie po zakończeniu pobierania projektu.

Wreszcie biegnij

Na koniec uruchom projekt na Mózgu V5.

Możesz też biegać

Wybierz „URUCHOM”, aby uruchomić projekt z paska narzędzi.

Uwaga: uruchomienie projektu z paska narzędzi spowoduje ponowne pobranie projektu przed uruchomieniem.

Lub rozłącz

Lub odłącz robota od komputera i uruchom projekt, wybierając go w V5 Brain.

Zwróć uwagę na główne

Uwaga: Ekran menu głównego pokazuje tylko boksy 1, 2 i 3. W przypadku projektów, które są pobierane do gniazd 4-8, najpierw wybierz folder „Programy”.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: