Dostęp do pomocy w projekcie VEXcode VR w Pythonie

Pomoc wyjaśnia, co robi polecenie, dzięki czemu możesz dowiedzieć się, czy jest ono pomocne w Twoim projekcie.


Dostęp do pomocy z paska narzędzi

Wybierz ikonę pomocy

Wybierz ikonę Pomoc przy dowolnym poleceniu w Przyborniku.

kontekst wybierz pomoc

Zobaczysz ekran rozciągający się od prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

Wybierz dowolną ikonę pomocy

Wybierz dowolne polecenia, o których chcesz dowiedzieć się więcej.

blisko jazdy dla

Po zakończeniu ukryj okno Pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.


Dostęp do pomocy z obszaru roboczego

kontekst wybierz dysk dla

Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne polecenie w obszarze roboczym.

polecenie pomocy

Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz „Pomoc poleceń”.

kontekst wybierz pomoc

Zobaczysz ekran rozciągający się od prawej strony z informacjami o wybranym poleceniu.

blisko jazdy dla

Po zakończeniu ukryj okno Pomocy, wybierając strzałkę w prawo obok ikony Pomoc.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: