Szczegóły techniczne wdrożenia - Pomoc projektu - VR Python

VEXcode VRwykorzystuje zmodyfikowaną wersję środowiska uruchomieniowego Pythona o nazwiePyodidedo obsługi programowania w języku Python w przeglądarkach.

VEXcode VRobsługuje wiele funkcji biblioteki Python 3.8 Standard, takich jak:

Uwaga:Nie wszystkie funkcje i API Biblioteki Standardowej zostały jeszcze przetestowane w VEXcode VR. Niektóre standardowe funkcje języka Python nie są obsługiwane w VEXcode VR ze względu na naturę uruchamiania Pythona w środowisku wykonawczym przeglądarki.

Przykłady różnic w stosunku do standardowego Pythona:

  • Lokalny system plików i dostęp do baz danych, wielowątkowość, praca w sieci i komunikacja między procesami nie będą działać.
  • Niektóre funkcje API plików będą działać (np. Utwórz/Otwórz/Zapisz) na wirtualnym systemie plików przeglądarki. Jednak te wirtualne „pliki” znajdują się w ulotnej pamięci przeglądarki i znikają, gdy opuścisz stronę VEXcode VR.
  • zamiast print(...) należy użyć brain.print(...) 
  • Ponieważ wątki Pythona nie są obsługiwane, VEXcode VR obsługuje niestandardowevr_threads, które ściśle symulują zadania kooperacyjne. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: