Zamknięcie procesu z kodem zakończenia 2 jest zazwyczaj błędem kompilacji/kompilacji. Poniższy artykuł obejmie:

  • Jak rozwiązać problem z błędem 2
  • Informacje z wyjścia

Jak rozwiązać problem z błędem 2:

  • Za każdym razem, gdy zobaczysz, że proces tworzenia został zamknięty z błędem kodu wyjścia 2, możesz odczytać dziennik w danych wyjściowych, aby zobaczyć, gdzie znajduje się błąd w twoim programie. Dane wyjściowe mogą zawierać informacje dotyczące:
    • W jakim wierszu/kolumnie w pliku znajduje się błąd?
    • Jaka jest przyczyna błędu

Informacje z wyników:

  • W jakim wierszu/kolumnie w pliku znajduje się błąd?

20-30.png

W poniższym przykładzie dane wyjściowe dostarczają informacji o błędzie w wierszu (wierszu) 20, kolumnie 30. Jest to pokazane jako „20:30”.

Jaka jest przyczyna błędu...

wklejony_obraz_0__1_.png

Dane wyjściowe dostarczają również informacji, dlaczego wyświetlany jest błąd. Brakuje średnika po wyrażeniu „Brain.Screen.print(„Hello”)”

Uwaga: jeśli używasz starszej wersji aplikacji VEXcode Pro V5, poprzednie wersje VEXcode Pro V5 umożliwiały znaki specjalne w nazwie pliku lub nazwie projektu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus