Rozwiązywanie problemów z kodem wyjścia 2 w VEXcode Pro V5

Zamknięcie procesu za pomocą kodu zakończenia 2 jest zazwyczaj błędem kompilacji/kompilacji.


Jak rozwiązać problem z błędem 2:

  • Ilekroć widzisz, że proces tworzenia został zamknięty z powodu błędu kodu wyjścia 2, możesz przeczytać dziennik w wynikach, aby zobaczyć, gdzie w programie występuje błąd. Dane wyjściowe mogą dostarczyć informacji na następujące tematy:
    • W jakim wierszu/kolumnie znajduje się błąd w pliku
    • Jaka jest przyczyna błędu

Informacje z wyników:

  • W jakim wierszu/kolumnie znajduje się błąd w pliku

20-30.png

W poniższym przykładzie dane wyjściowe dostarczają informacji o błędzie w wierszu (wierszu) 20, kolumnie 30. Jest to pokazane jako „20:30”.

Jaka jest przyczyna błędu...

wklejony_obraz_0__1_.png

Dane wyjściowe dostarczają również informacji, dlaczego wyświetlany jest błąd. Brakuje średnika po wyrażeniu „Brain.Screen.print(„Hello”)”

Uwaga: jeśli używasz starszej wersji aplikacji VEXcode Pro V5, poprzednie wersje VEXcode Pro V5 umożliwiały znaki specjalne w nazwie pliku lub nazwie projektu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: