Konfigurowanie niestandardowego kontrolera IQ w VEXcode IQ (1. generacji)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Zobacz zaktualizowany artykuł tutaj.

Możesz używać kontrolera VEX IQ ze swoim robotem bez konieczności programowania, korzystając z dostosowanego projektu VEXcode IQ.

W tym przykładzie skonfigurujemy dwa indywidualne silniki i układ napędowy, który zostanie przypisany do przycisków i joysticków kontrolera. Dwa indywidualne silniki, których użyjemy w tym przykładzie, będą silnikami typu Arm i Claw z konfiguracji Clawbot. Jeśli nie masz Clawbota, nadal możesz dodać dwa pojedyncze silniki, wykonując te same kroki. 

Porty dla poszczególnych silników i układu napędowego są następujące:

 • Motoryzacja:
  • ArmMotor: port 10
  • ClawMotor: port 11
 • Układ napędowy:
  • Lewy silnik: port 1
  • Prawy silnik: port 6

Kroki, które wykonamy w tym artykule, to:

 • Dodawanie silników
 • Dodanie układu napędowego
 • Dodanie kontrolera
 • Przypisanie silników do przycisków sterownika
 • Przypisywanie układu napędowego do joysticków kontrolera
 • Zapisywania zmian
 • Pobierz i uruchom projekt

Dodawanie silników

VEXcode_IQ_-_dev_YNqpvnVZYT.png

Aby skonfigurować silnik, należy wybrać przycisk Urządzenia, co spowoduje otwarcie okna Urządzenia. 

VEXcode_IQ_-_dev_FwEKUkelRY.png

Wybierz generację, z którą pracujesz.

VEXcode_IQ_-_dev_BpdsraKihq.png

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

VEXcode_IQ_-_dev_OxuIGWd5Lc.png

Wybierz „Silnik”.

VEXcode_IQ_-_dev_t70j7C1gWS.png

Wybierz żądany numer portu dla swojego silnika. W tym przykładzie wybierz port 10 dla silnika ramienia.

VEXcode_IQ_-_dev_nYmKJoXsRF.png

Zmień nazwę silnika Arm, zmieniając nazwę w polu tekstowym u góry ekranu opcji na „ArmMotor”. Jeśli wybierzesz nieprawidłową nazwę, pole tekstowe zostanie podświetlone na czerwono, aby to wskazać. 

VEXcode_IQ_-_dev_c5KQuHpEKO.png

Po zmianie nazwy silnika wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji. Pozostaw wybór kierunku bez zmian, chyba że chcesz dodatkowo dostosować silnik.

Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania silnika, kliknij tutaj.

Powtórz kroki „Dodawanie silnika”, aby dodać silnik kłowy i wybierz port 11. Nie dodawaj silników układu napędowego, wykonując te czynności.


Po dodaniu silników następnym krokiem jest dodanie układu napędowego. Układu napędowego można używać zarówno z żyroskopem, jak i bez niego. Ten przykład skupi się na dodaniu układu napędowego bez żyroskopu.

 • Aby skonfigurować układ napędowy z żyroskopem, kliknij tutaj.

Dodanie układu napędowego

VEXcode_IQ_-_dev_YNqpvnVZYT.png

Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia, jeśli nie jest jeszcze otwarte. 

VEXcode_IQ_-_dev_BpdsraKihq.png

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

VEXcode_IQ_-_dev_zlcur3EA46.png

Wybierz „Układ napędowy”.

VEXcode_IQ_-_dev_Caq5hInJMs.pngVEXcode_IQ_-_dev_saFsksbRVH.png

Wybierz żądane numery portów dla silników lewego i prawego. W tym przykładzie wybierzemy port 1 dla lewego silnika i port 6 dla prawego silnika. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne. Port 2 jest wyszarzony jako przykład portu, który jest niedostępny.

VEXcode_IQ_-_dev_wWZN1WNDMV.png

Wyłącz żyroskop, odznaczając pole żyroskopu.

VEXcode_IQ_-_dev_NnlQKE9Ncm.png

Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby wrócić do menu Urządzenia. Pozostaw ustawienia układu napędowego bez zmian, chyba że chcesz je dodatkowo dostosować.

Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.

Uwaga: Aby uzyskać więcej opcji konfiguracji układu napędowego bez żyroskopu, kliknij tutaj.


Kontroler można teraz dodać do konfiguracji po skonfigurowaniu poszczególnych silników i układu napędowego. 

Dodanie kontrolera

VEXcode_IQ_-_dev_YNqpvnVZYT.png

Aby skonfigurować Kontroler należy wybrać przycisk Urządzenia, co spowoduje otwarcie okna Urządzenia, jeśli nie jest jeszcze otwarte. 

VEXcode_IQ_-_dev_BpdsraKihq.png

Wybierz „Dodaj urządzenie”.

VEXcode_IQ_-_dev_7don595W7W.png

Wybierz „Kontroler”.

Teraz, gdy kontroler został dodany do konfiguracji robota, silniki ramion i kłów można teraz przypisać do przycisków kontrolera, a układ napędowy można przypisać do joysticków kontrolera.

Przypisanie silników do przycisków sterownika

VEXcode_IQ_-_dev_QB0B9OJ7cb.png

Skonfiguruj silnik do przycisku, klikając przyciski na kontrolerze. Wielokrotne kliknięcie tego samego przycisku spowoduje przełączanie skonfigurowanych silników. Zatrzymaj się po wyświetleniu żądanego silnika. Na kontrolerze znajdują się cztery grupy przycisków (L, R, E i F). Każda grupa może mieć skonfigurowany pojedynczy silnik (niebędący częścią układu napędowego). Na przykład ArmMotor nie może być skonfigurowany dla obu grup przycisków L i R, tylko dla jednej z nich. Po skonfigurowaniu silnika nie będzie on wyświetlany jako opcja dla pozostałych przycisków.

Przypisywanie układu napędowego do joysticków kontrolera

VEXcode_IQ_-_dev_1kguoxPoaW.png

Możesz zmienić tryb jazdy robota za pomocą joysticków, wybierając przyciski w celu przełączania trybów, aż do wyświetlenia żądanego trybu. Cztery tryby to: Lewy salon gier, Prawy salon gier, Split Arcade i Tank. 

VEXcode_IQ_-_dev_699sLae7vE.png

Lewy salon gier – całym ruchem steruje się lewym joystickiem.

VEXcode_IQ_-_dev_PYfqZxK9QR.png

Right Arcade - Cały ruch jest kontrolowany za pomocą prawego joysticka.

VEXcode_IQ_-_dev_gKmFQET6y9.png

Split Arcade — ruch do przodu i do tyłu jest kontrolowany za pomocą lewego joysticka, a skręcanie za pomocą prawego joysticka.

VEXcode_IQ_-_dev_2S6TPHmR8u.png

Zbiornik — lewy silnik jest sterowany lewym joystickiem, prawy silnik jest sterowany prawym joystickiem.

Uwaga: Aby uzyskać więcej opcji konfiguracji kontrolera, kliknij tutaj.


Po skonfigurowaniu sterownika należy zapisać zmiany.

Zapisywania zmian

VEXcode_IQ_-_dev_63ncEiWKJg.png

Wybierz „Gotowe”, aby zakończyć konfigurację, w przeciwnym razie zmiany nie zostaną zapisane.


Teraz, gdy kontroler został skonfigurowany i zmiany zostały zapisane, projekt można pobrać i uruchomić.

Pobierz i uruchom projekt

VEXcode_IQ_-_dev_3WXT0yLNV1.png

Wybierz opcję Pobierz, aby pobrać projekt do wybranego gniazda Brain.

Uwaga: Ikony Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj staną się na chwilę szare, aż do zakończenia pobierania.

VEXcode_IQ_-_dev_ob8c3fJst2.png

Wybierz opcję Uruchom, aby rozpocząć projekt, gdy robot jest nadal podłączony do komputera.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i uruchamiania projektu, kliknij tutaj.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: