Włączanie/wyłączanie — IQ Brain (2. generacji)

2. generacja

mózg.2ndgen.png

Włącz mózg

Włącz Brain, naciskając przycisk Check na Brain z włożoną baterią.

Jeśli mózg się nie włącza, sprawdź poziom naładowania baterii. Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją obudzić, aby zasilić mózg. Aby wybudzić baterię należy nacisnąć przycisk sprawdzania baterii lub podłączyć ją do źródła zasilania. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania i sprawdzania poziomu baterii, zobacz artykuł z Biblioteki VEX.

Brain-Drive-select-x-2.png

Wyłącz mózg

Wyłącz Brain, przytrzymując przycisk X, aż ekran Braina stanie się czarny.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: