Een VEXcode EXP C++-project openen op Windows

Gebruikers kunnen op verschillende manieren een project in VEXcode EXP openen:

  • Een bestaand project openen
  • Een recent project openen
  • Een voorbeeld openen

Een bestaand project openen

Open.png

Open een bestaand project door 'Open' te selecteren in het menu Bestand.

Drive_and_turn_2.png

Gebruik vervolgens de Windows-interface om door uw bestaande project te navigeren en deze te openen.

Opmerking: VEXcode EXP C++-projecten hebben de bestandsextensie .expcpp.


Een recent project openen

Open_Recent.png

Open de lijst met recente projecten vanuit het menu Bestand.

Open_Recent_2.png

Selecteer vervolgens een recent project om het te openen.


Een voorbeeld openen

Open_Examples.png

Open het menu Bestand en selecteer 'Voorbeelden openen'.

Voorbeeld_projects.png

Selecteer vervolgens een voorbeeldproject om het te openen.

Opmerking: Wanneer u een project opent, verschijnt er een prompt met de vraag om op te slaan als het huidige project nog niet is opgeslagen.

Voor meer informatie over voorbeeldprojecten raadpleegt u het artikel C++-voorbeeldprojecten en -sjablonen gebruiken in de Knowledge Base.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: