Een VEXcode EXP C++-project opslaan op Windows

Wanneer u in VEXcode EXP werkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe u een C++-project op een Windows-apparaat kunt opslaan.


'Opslaan' gebruiken

Schermafbeelding_2022-04-19_120650.png

Het opslaan van een VEXcode EXP C++-project is eenvoudig. Selecteer eerst het projectnaamvenster.

Schermafbeelding_2022-04-19_121433.png

Er wordt een dialoogvenster Opslaan geopend.

Screenshot_2022-04-19_140416.png

Geef uw project een naam door in het dialoogvenster Opslaan van uw apparaat te typen.

Opmerking: merk op dat het type 'Opslaan als' 'VEXcode EXP C++ Project' is. Alle VEXcode EXP C++-bestanden hebben dit type 'Opslaan als'.

Screenshot_2022-04-19_121724.png

Selecteer de bestemming, zoals de map Downloads.

last_time.png

Selecteer vervolgens 'Opslaan'.

Screenshot_2022-04-19_141048.png

Het bestand wordt opgeslagen op de gekozen bestemming op uw apparaat.

Screenshot_2022-04-19_141805.png

De bijgewerkte projectnaam zal zichtbaar zijn in het projectnaamvenster.

Schermafbeelding_2022-04-19_141713.png

Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode EXP automatisch alle wijzigingen in een project op.

Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode EXP gebruikers vragen hun werk op te slaan als de gebruiker probeert:

  • Sluit VEXcode EXP
  • Maak een nieuw project
  • Open een ander project
  • Download een project naar de EXP Brain

'Opslaan als' gebruiken

Schermafbeelding_2022-04-19_141848.png

U kunt ook de optie 'Opslaan als' in het menu Bestand gebruiken om een ​​kopie te maken van een project onder een andere naam of op een andere locatie.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: