Effectieve debriefingsgesprekken voeren met uw studenten

Elke VEX EXP STEM Lab-eenheid wordt afgesloten met een zelfevaluatie door studenten in de vorm van een debriefingsgesprek.  Het Nabesprekingsgesprek is een gelegenheid voor leerlingen en docenten om samen de voortgang van de leerling in de richting van de gezamenlijke leerdoelen in de loop van de Unit te bespreken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Debriefingsgespreksrubriek die als hulpmiddel wordt aangeboden.

Dit artikel geeft informatie over hoe je debriefingsgesprekken succesvol kunt voorbereiden, faciliteren en opvolgen, zodat zowel leerling als docent een gedeeld begrip hebben van het geleerde dat heeft plaatsgevonden, evenals een duidelijk idee van de volgende stappen.


Voorbereiding op het debriefingsgesprek

Aan het begin van elke Unit creëert u samen met uw leerlingen leerdoelen. De leerdoelen die je hebt opgesteld, samen met de reflectievragen uit de Unit, vormen het kader voor de discussie.

Wanneer u zich voorbereidt op het gesprek:

 • Creëer de voorwaarden voor een positief debriefingsgesprek.
  • Om ervoor te zorgen dat studenten openhartig over hun voortgang kunnen praten, moeten ze zich op hun gemak voelen bij het idee om te delen waar ze zich bevinden in hun leertraject en waar ze naartoe moeten.
  • Kader uitdagingen of worstelingen op een positieve manier, zodat leerlingen hun fouten blijven associëren als leerkansen en niet als bestraffende mislukkingen.
 • Wees opzettelijk. Houd rekening met de sterke en zwakke punten en de communicatiestijl van elke leerling voordat u met hem/haar praat. Door na te denken over specifieke reflectievragen en leerdoelen waar je tijdens het gesprek op wilt focussen, kan het impact maken.
 • Help leerlingen zich voor te bereiden door:
  • Dit geeft hen de tijd om de reflectievragen in hun technische notitieboekje te beantwoorden en om de Debrief Conversation Rubric te gebruiken om zichzelf te beoordelen.
  • Studenten eraan herinneren dat ze tijdens het gesprek bereid moeten zijn om bewijs voor hun beoordeling te leveren, met behulp van hun technische notitieboekjes of andere artefacten.
  • Zorg ervoor dat u kopieën van de Debrief Conversation Rubric bij de hand heeft om naar te verwijzen tijdens de voorbereiding en tijdens de discussie.

Tijdens het debriefingsgesprek

Bedenk dat dit gesprek een voortzetting van het leerproces moet zijn, en niet het einde ervan. Zorg er daarom voor dat u tijdens het gesprek taal gebruikt die het leren en partnerschap ondersteunt. Om de gespreksstroom te ondersteunen, kunt u het volgende overwegen:

 • Nodig de leerlingen uit om te bespreken hoe zij zichzelf hebben beoordeeld met behulp van de Debrief Conversation Rubric, en bespreek hun voortgang in de richting van de leerdoelen die u samen hebt opgesteld.
 • Overweeg om de leerlingen het voortouw te laten nemen in het gesprek. Ze kunnen leerdoelen of reflecties benadrukken die u niet zou hebben gekozen, wat inzicht kan bieden in hun denk- en probleemoplossende processen.
 • Vraag leerlingen om voorbeelden en bewijzen te geven die ondersteunen waarom ze voor een bepaalde beoordeling hebben gekozen. Zorg ervoor dat u tijdens de discussie naar zaken als hun technische notitieboekje verwijst.
 • Stel vervolgvragen waarbij leerlingen dieper in hun eigen denken moeten graven. Dit gesprek is een kans voor de leraar om meer te leren over hoe de leerling het oplossen van problemen benadert, wat de leerling nodig heeft om verder te komen en eventuele hiaten in het leerproces die moeten worden aangepakt.
 • Als het antwoord van een leerling niet overeenkomt met wat u tijdens de unit hebt waargenomen, stel dan vragen om hun redenering en indrukken van hun leerproces bloot te leggen. Houd er rekening mee dat u met de leerling samenwerkt om een ​​betekenisvol beeld van zijn/haar leerproces te ontwikkelen, en dat u wellicht voorzichtig moet doorgaan met het naar voren brengen van zijn of haar begrip om consensus te bereiken.

Vervolg op het debriefingsgesprek

Om het debriefingsgesprek onderdeel te maken van het traject of pad van het leren van leerlingen, moeten de besproken zaken of geïdentificeerde actiepunten door zowel leerlingen als docenten in de toekomst worden uitgevoerd. Om het voortdurende karakter van leergesprekken te ondersteunen, kunt u het volgende overwegen: 

 • Gebruik wat u hebt geleerd om uw onderwijs vorm te geven in de toekomst. Is er iets dat je verder wilt verkennen of conceptueel opnieuw wilt bekijken? Zijn er bepaalde vaardigheden of gebieden waar leerlingen het goed doen die u kunt gebruiken om andere gebieden te ondersteunen die mogelijk een grotere uitdaging vormen?
 • Ga door met dit soort reflectieve gesprekken in de loop van een eenheid. Wat heb je geleerd uit het debriefingsgesprek dat je kunt toepassen bij het gezamenlijk creëren van leerdoelen voor de volgende eenheid?
 • Wees je bewust van de patronen die je kunt ontdekken in de antwoorden van leerlingen, vooral met betrekking tot vaardigheden als samenwerking, creatieve probleemoplossing, communicatie en iteratie, zodat je de ontwikkeling van vaardigheden op deze gebieden in toekomstige eenheden kunt helpen bevorderen.

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: