Configuratie van de GPS-sensor in VEXcode V5

Wanneer u begint met programmeren met VEXcode V5, verschijnen er pas blokken voor de GPS-sensor in de Toolbox nadat deze is geconfigureerd.

gps_sensor.jpeg


De GPS-sensor toevoegen als apparaat in VEXcode V5

Met VEXcode V5wordt het configureren van de GPS-sensor uitgevoerd met behulp van de functie 'Een apparaat toevoegen'. Om hiervan een voorbeeld te geven, zullen de volgende stappen de GPS-sensor toevoegen als apparaat binnen VEXcode V5.

Selecteer_Devices.png

Selecteer het pictogram Apparaten.

Selecteer_Toevoegen.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

gps_icon.png

Selecteer 'GPS'.

select_port.png

Selecteer de Smart Port waarop de GPS-sensor is aangesloten op de V5 Robot Brain.

dropdown_callout.png

Er is een optie om de X-, Y- en Hoek-offsets te wijzigen. Pas de offsets aan afhankelijk van het ontwerp van uw robot.

Voor meer informatie over hoe u de offset van uw robot kunt bepalen, kunt dit artikel uit de VEX-bibliotheekbekijken.

klaar.png

Zodra de poort is gekozen en de offsets zijn aangepast, selecteert u 'DONE'.

gps_sensing_blocks.png

Zodra de GPS-sensor aan uw gebruikersprogramma is toegevoegd, komt er een nieuwe set sensoropdrachten beschikbaar.

Voor meer informatie over de commando's uit de categorie 'Sensing' die betrekking hebben op de GPS-sensor, bekijk de Help-informatie (Blokken project of Python project).


Het poortnummer van een GPS-sensor wijzigen

gps_in_window.png

U kunt het poortnummer voor het apparaat wijzigen door het te selecteren in het venster Apparaten.

hernoemd_apparaat.png

Selecteer het poortpictogram rechtsboven en selecteer vervolgens een andere poort op het poortselectiescherm. Het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens 'Gereed' om de wijziging door te geven.

port_change_dropdown.png

Als u de poort wijzigt van een apparaat dat al in uw project wordt gebruikt, moet u de naam van het apparaat in het blok bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.


De naam van een GPS-sensor wijzigen

gps_rename.png

U kunt de naam van het apparaat wijzigen door de naam in het tekstvak bovenaan het poortselectiescherm te wijzigen. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om dit aan te geven. Selecteer vervolgens 'Gereed' om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.

Opmerking: voor meer informatie over naamgevingsregels voor variabelen en apparaten, bekijk dit artikel uit de VEX Bibliotheek.

hernoem_dropdown.png

Als u de naam wijzigt van een apparaat dat al in uw project wordt gebruikt, moet u de naam van het apparaat in het blok bijwerken naar de nieuwe naam via de vervolgkeuzelijst.


Een GPS-sensor verwijderen

verwijder.png

Het apparaat kan worden verwijderd door de optie 'Verwijderen' onderaan het Offset-scherm te selecteren.

Opmerking: Als u een apparaat verwijdert dat al in uw project wordt gebruikt, zal uw project een foutmelding genereren als u het probeert te downloaden totdat u ook de blokken verwijdert die het verwijderde apparaat gebruikten.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: