Het VEX Robotics Competition (VRC) Virtual Skills Field heeft dezelfde afmetingen en opzet als het Field voor een persoonlijke Skills Match. Deze informatie kan handig zijn bij het maken van projecten in VRC Virtual Skills.

intro_image_update.png


Veldafmetingen

tegel_dimensies.png

Elke tegel op het veld is 600 mm bij 600 mm (~ 24 inch bij 24 inch).

field_length.png

Het veld is zes volle tegels lang.

In totaal is het veld 3,65 m lang.

field_width.png

Het veld is zes volle tegels breed.

In totaal is het veld 3,65 m (~12 voet) breed.

Meting Opmerkingen:

  • Elke volledige tegelmeting begint en eindigt aan de rand van de tegel.
  • De totale veldmetingen beginnen en eindigen aan de binnenrand van de veldomtrek.

Veldcoördinaten

In VRC Virtual Skills is Moby, de Hero Bot van dit jaar, uitgerust met een GPS-sensor die zijn locatie en hoek meldt. De GPS-sensor meldt de (X, Y) coördinaten van het rotatiecentrum van Moby on the Field, in millimeters of inches. Dit kan worden gebruikt om Moby te coderen om naar specifieke locaties te rijden en om door het VRC Virtual Skills Field te navigeren met behulp van sensorfeedback in plaats van ingestelde afstanden.

Screen_Shot_2021-05-21_at_1.33.17_PM.png

Het veld in virtuele VRC-vaardigheden varieert van ongeveer -1800 mm tot 1800 mm voor de X- en Y-posities.

De middenlocatie, of de oorsprong (0,0), bevindt zich bij het neutrale mobiele doel in het midden van het veld.

VRC_Field_no_robot.png

De ringen, platforms en mobiele doelen op het VRC Virtual Skills Field zijn even groot en bevinden zich op dezelfde locatie als het veld voor een persoonlijke Skills Match.

Zie dit artikel voor meer informatie over de locatie van de spelelementen op het VRC Virtual Skills Field.


Zie de VRC-gamehandleiding voor meer informatie over specifieke game-elementen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: