Problemen oplossen met foutmeldingen in de Classroom-app voor VEX GO

Het gebruik van de VEX Classroom-app is eenvoudig, maar u kunt van tijd tot tijd kleine problemen tegenkomen. Als er een probleem is bij het verbinden, bijwerken, lokaliseren of hernoemen van een VEX GO Brain met de VEX Classroom-app, verschijnt er een foutmelding. Dit artikel helpt u bij het identificeren van de foutmelding en om te beschrijven wat u moet doen, zodat u het probleem snel kunt oplossen en verder kunt werken met uw robot.

GO.updatefail.low_battery.png

Het volgende artikel gaat over:


Foutmelding bij verbinding maken met een GO Brain

U kunt deze foutmelding tegenkomen wanneer u een GO Brain verbindt met de VEX Classroom-app. Gebruik dit gedeelte om het probleem te identificeren en te zien hoe u het kunt oplossen.

VEX GO Brain kan geen verbinding maken - Verbindingsfout

GO.verbinding.fout.png

Beschrijving

 • Verbindingsfout wordt weergegeven als een GO Brain is geselecteerd in de lijst, maar geen verbinding kan maken.
 • Dit kan worden veroorzaakt door een van de volgende redenen:
  • GO Brain is uitgeschakeld tijdens het verbinden.
  • GO Brain is buiten het Bluetooth-bereik van de app.
  • GO Brain is verbonden met een ander apparaat.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat de GO Brain is ingeschakeld, opgeladen en zich binnen het Bluetooth-bereik bevindt.
 • Als het is verbonden met een ander apparaat, koppel je de GO Brain los van dat apparaat en maak je opnieuw verbinding met de Classroom-app.

Foutmeldingen bij het updaten van firmware op een GO Brain

U kunt een van de volgende foutmeldingen tegenkomen bij het updaten van de firmware op een GO Brain met de VEX Classroom-app. Gebruik dit gedeelte om vast te stellen wat de fout veroorzaakt en hoe u deze kunt oplossen.

Bluetooth-verbinding verbroken tijdens een update - Update mislukt

GO.update.failed.connection_loss.png

Beschrijving

 • Als de GO Brain uitschakelt of de verbinding verliest door buiten het Bluetooth-bereik te gaan tijdens het updateproces, wordt dit bericht weergegeven.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat de GO Brain is ingeschakeld en binnen bereik is, selecteer vervolgens 'Update' en probeer het opnieuw.
 • Blijf dichtbij genoeg om tijdens de update binnen Bluetooth-bereik te zijn.

Update mislukt vanwege app-opschorting - Update mislukt

GO.update.failed.app.suspension.png

Beschrijving

 • Als u overschakelt naar een andere app, of uw apparaat blokkeert tijdens een update, krijgt u deze melding.

Oplossing

 • Ontgrendel je apparaat, open de Classroom-app en selecteer opnieuw 'Update'.
 • Zorg ervoor dat je de Classroom-app openhoudt tijdens de update.

Update mislukt vanwege een onbekende fout - Update mislukt

GO.update.failed.unknown.png

Beschrijving

 • Als je apparaat of de GO Brain een onbekend probleem ervaart tijdens een update, verschijnt deze melding.

Oplossing

 • Schakel de VEX GO Brain uit en weer in (schakel hem uit en weer in) en probeer de update opnieuw.

Batterijniveau is te laag om bij te werken - Batterij bijna leeg

GO.updatefail.low_battery.png

Beschrijving

 • Als je een GO Brain probeert bij te werken, maar het batterijniveau is te laag, wordt dit bericht weergegeven.

Oplossing

 • Laad de batterij op en probeer de update opnieuw zodra deze volledig is opgeladen.

Als u aanvullende informatie wilt over het bijwerken van VEX GO op uw apparaat , raadpleegt u het artikel VEX GO bijwerken met behulp van de VEX Classroom-app Knowledge Base-artikelspan> .


Foutmeldingen bij "Alle apparaten bijwerken"

Er zijn twee foutmeldingen die u kunt tegenkomen bij 'Updating All Devices'. In het volgende gedeelte wordt aangegeven waardoor deze fouten worden veroorzaakt en wordt beschreven hoe u deze kunt oplossen door meerdere apparaten tegelijk bij te werken.

Een of meer GO Brains worden niet bijgewerkt vanwege een bijna lege batterij of buiten het Bluetooth-bereik - Update mislukt

GO.bulk.update_failed_gen.battery.png

Beschrijving

 • U krijgt dit bericht te zien als een van de volgende situaties zich voordoet tijdens het bulksgewijs bijwerken:
  • Een of meer van de GO Brains zijn buiten het Bluetooth-bereik.
  • Een batterij is te laag om te updaten op een of meer van de GO Brains.
 • Opmerking: het bericht verschijnt na de update en toont alleen de GO Brains die niet konden worden bijgewerkt. Alle andere GO Brains zijn geüpdatet.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat alle vermelde GO Brains zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden en volledig zijn opgeladen.
 • Selecteer vervolgens opnieuw 'Alle apparaten bijwerken'. Zorg ervoor dat u tijdens de update binnen het Bluetooth-bereik blijft.

Update mislukt voor alle GO Brains vanwege app-opschorting - Update mislukt

builk_update_fail.app_suspended.png

Beschrijving

 • Als u tijdens een bulkupdate overschakelt naar een andere app of uw apparaat vergrendelt, krijgt u deze melding.
 • Opmerking: opschorting van de app stopt de update op alle apparaten in een bulkupdate.

Oplossing

 • Open de Classroom-app opnieuw, selecteer opnieuw 'Update All Devices'.
 • Zorg ervoor dat je de Classroom-app openhoudt en vergrendel je apparaat niet tijdens de update.

Foutmelding bij het hernoemen van een GO-brein

U kunt deze foutmelding tegenkomen bij het hernoemen van een GO Brain met de VEX Classroom-app.

Classroom-app kan de naam van een GO Brain niet wijzigen - kan de naam vanniet wijzigen

GO.failed.rename.png

Beschrijving

 • Dit bericht verschijnt na het invoeren van een nieuwe naam als een van de volgende dingen gebeurt tijdens het hernoemen:
  • GO Brain wordt losgekoppeld.
  • GO Brain gaat buiten het Bluetooth-bereik.
  • Uw apparaat wordt vergrendeld tijdens het hernoemen.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat je binnen Bluetooth-bereik bent en maak opnieuw verbinding met de GO Brain.
 • Probeer vervolgens de naam opnieuw te wijzigen.

Foutmelding bij het lokaliseren van een GO Brain

U kunt deze foutmelding tegenkomen bij het lokaliseren van een GO Brain met de VEX Classroom-app.

Classroom-app kan een GO-brein niet vinden - kanniet vinden

GO.failed.locate.png

Beschrijving

 • Dit bericht verschijnt als de verbinding met de GO Brain wordt verbroken of buiten het Bluetooth-bereik gaat terwijl je zoekt.
 • Het wordt ook weergegeven als uw apparaat wordt vergrendeld terwijl u zoekt.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat je binnen Bluetooth-bereik bent en maak opnieuw verbinding met de GO Brain.
 • Probeer vervolgens opnieuw te lokaliseren.

Voor algemene informatie over het gebruik van de Classroom-app, , raadpleegt u het Knowledge Base-artikel De VEX Classroom-app gebruiken.

Als u uw probleem niet kunt oplossen, , neem dan contact op met VEX-ondersteuning.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: