Mijn blokken is een van de blokcategorieën binnen VEXcode 123. Enkele andere categorieën zijn Looks, Sound, Sensing en Variables. Mijn blokken worden gebruikt om een reeks blokken te maken die meerdere keren in een project kunnen worden gebruikt.


Hoe maak je een blok?

selectMakeABlock.png

Selecteer 'Maak een blokkering' in de categorie Mijn blokken.

make_a_block_1.png

Hernoem het blok door het veld 'Bloknaam' in te voeren en selecteer vervolgens 'OK'.


Hoe een blok aan te passen

Een invoer (nummer) toevoegen

make_a_block_2.png

Selecteer de optie 'Voeg een invoer (nummer) toe' in het scherm 'Maak een blokkering'. Hernoem de ingang door het veld 'nummer' in te voeren en selecteer vervolgens 'OK'.

Een invoer toevoegen (Boolean)

make_a_block_3.png

Selecteer de optie 'Boolean' in het scherm 'Maak een blokkering'. Hernoem de invoer door het veld 'boolean' in te voeren en selecteer vervolgens 'OK'.

Een label toevoegen

make_a_block_4.png

Selecteer de optie 'Een label toevoegen' in het scherm 'Maak een blok'. Hernoem het label door het veld 'Labeltekst' in te voeren en selecteer vervolgens 'OK'.

Combineer ingangen en labels

make_a_block_5.png

Combineer invoer en labels samen om een reeks blokken te maken en selecteer vervolgens 'OK'.


Hoe ingangen/labels te verwijderen

make_a_block_6.png

Om een invoer of label te verwijderen, selecteert u het pictogram 'Wissen' bovenaan de invoer of het label dat u wilt verwijderen.


Hoe het Definieer blok te gebruiken

definieeroutline.png

Een parameter kan nu worden gebruikt uit het blok {Define} zodra deze is gemaakt.

attachmore.png

Voeg extra blokken toe aan het {Define} blok.

zetnummer.png

Gebruik parameters uit het blok {Define} .

usemyblock.png

Gebruik het [Mijn blok] dat aan het blok {When Started} is gekoppeld.


Mijn blokken gebruiken

Rijden in vierkanten Voorbeeld

dragmyblock.png

In dit voorbeeld gebruikt de 123 Robot Mijn blokken om:

  • Rijd vooruit in een vierkant van 1 stap.
  • Draai 45 graden naar rechts.
  • Rijd vooruit in een vierkant van 2 stappen.

Het {Define} hat-blok breekt een procedure af. In het volgende voorbeeld breekt dit {Define} hat-blok de blokken af die worden gebruikt om een bepaald aantal keren in een vierkant te rijden. Sleep argumenten uit het {Define} -blok om binnen de blokken te gebruiken.

Zodra het {Define} -blok is ingesteld, kan het nieuw gemaakte blok nu worden gesleept en toegevoegd aan het {When Started} -blok om parameters in te stellen.

download_and_run.png

Zodra de parameters zijn gewijzigd, is het project klaar om te worden gestart.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: