Met de Print Console kan de gebruiker berichten weergeven, sensorwaarden rapporteren of gegevens van VEXcode 123-projecten presenteren. De Print Console stelt gebruikers ook in staat om printuitvoer op te slaan als een tekstbestand.

De Print Console kan ook worden gebruikt om procesinformatie weer te geven, met visuele aanwijzingen die de gebruiker in staat stellen te zien wat er op een bepaald moment in een VEXcode 123-project gebeurt, waardoor een visueel verband wordt gelegd tussen het project en de acties van de 123 Robot.

Het volgende artikel gaat over:


Hoe de Print Console te openen

Monitor_console_button.png

De Print Console bevindt zich in de 123 Monitor Display. Om de Print Console te openen, selecteert u het pictogram Monitorweergave naast Help.

Print_console.png

De monitorweergave wordt geopend zodra deze is geselecteerd. De Print Console bevindt zich onderaan.


De Print Console gebruiken in een project

Look Blocks die de Print Console activeren

Looks_blocks.png

Binnen een VEXcode 123-project worden gespecialiseerde blokken uit de categorie 'Looks' gebruikt om de Print Console te activeren. Deze blokken printen woorden, getallen, gerapporteerde waarden van variabelen, een berekening van een operator of waarden gerapporteerd door een sensor.

De Help-functie in VEXcode 123 biedt aanvullende informatie over deze en andere programmeerblokken. Zie dit artikel voor informatie over toegang tot de Help-functie.

Look Blocks gebruiken met de Print Console in een project

drive_forward.png

Gebruik de Look-blokken binnen een project om een bericht af te drukken of om gegevens in de Print Console weer te geven. Om de Print-blokken te gebruiken, selecteert u het gewenste Look-blok en voegt u het toe aan een project.

Start.png

Voer het project uit door 'Start' te selecteren in de VEXcode 123-werkbalk.

once_start.png

Zodra 'Start' is geselecteerd, wordt het project uitgevoerd en verschijnen de 'Print'-tekst of geprogrammeerde waarden in de Print Console zoals gedicteerd door het VEXcode 123-project.


Rijen wissen in de Print Console

clearconsole.png

Er zijn twee manieren om alle informatie uit de Print Console te wissen. De eerste manier om alle tekst volledig te wissen, is door de knop 'Wissen' rechtsonder in de Print Console te selecteren.

tot ziens.png

Een andere manier om de Print Console te wissen, is door het blok [Alle rijen wissen] te gebruiken. Voeg het blok [Wis alle rijen] toe aan een project om alle regels in de Print Console te verwijderen. In dit project wordt 'Hallo' afgedrukt op de Print Console. Na 5 seconden worden alle rijen gewist. Vervolgens wordt 'Tot ziens' afgedrukt op de Print Console.


Opslaan vanuit de Print Console

saveconsole.png

Het is gemakkelijk om informatie van de Print Console op uw apparaat op te slaan. Selecteer 'Opslaan' rechtsonder in de Print Console om alle tekst als .txt-bestand op te slaan.

logs.png

Zodra u de knop 'Opslaan' selecteert, wordt het bestand automatisch opgeslagen in de map Downloads op uw apparaat als een .txt-bestand.

Opmerking: Het bestand slaat de afgedrukte kleuren niet op.


Voorbeeldprojecten met behulp van de Print Console

Variabele waarden en gegevens in een project rapporteren

De Print Console kan worden gebruikt om variabele waarden op discrete momenten binnen een project te rapporteren. Gebruik de Print Console om de waarde van 'myVariable' af te drukken of laat zien hoe vaak het project een lus doorloopt.

Waarden en gegevens in een project rapporteren

voorbeeld_console.png

De gegevens die door de Print Console worden vastgelegd, stellen de gebruiker in staat om waardevolle informatie over projectprocessen te zien, waaronder 123 Robotlocatie- en sensorinformatie. Wanneer het blok [Print] wordt geactiveerd, kan het worden geprogrammeerd om informatie weer te geven die op dat moment is vastgelegd.

In het volgende project geeft de Print Console informatie weer die wordt gerapporteerd door de 123 Robot-sensoren zoals voorgeschreven door de Look- en Sensing-blokken binnen het project. Deze informatie omvat de veranderingen van de rijrichting in graden op discrete momenten, terwijl het project loopt en de 123 Robot naar rechts draait.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: