De C++ Autocomplete-functie gebruiken in VEXcode V5

Het gebruik van de C++ Autocomplete-functie tijdens het maken van een C++-project in VEXcode V5 kan helpen om tijd te besparen en fouten te voorkomen bij het typen van opdrachten.

Dit artikel behandelt de volgende C++ Autocomplete-functies:

  • Controle-spatiebalk
  • Het selectiemenu gebruiken
  • Een puntoperator gebruiken
  • Parameters toevoegen

Clawbot_template.png

Opmerking: Dit project gebruikt de Clawbot-sjabloon (aandrijflijn, 2-motorig, geen gyro).


Controle-spatiebalk

2020-11-05_10-05-35a.jpg

Een manier om de C++ Autocomplete-functie te gaan gebruiken, is met de sneltoets Control-spatiebalk op Windows, macOS en Chrome OS.
Selecteer om te beginnen de eerste open regel in de int main () accolades { }.

control_space.png

Gebruik de sneltoets Control-spatiebalk (door tegelijkertijd de control-toets en de spatiebalk te selecteren). De naam van het apparaat of de opdracht verschijnt in een vervolgkeuzemenu.

2020-11-05_10-06-35.jpg

Druk op ‘Enter/Return’ of ‘Tab’ op je toetsenbord of selecteer het commando met je cursor om een selectie te maken. In dit voorbeeld is ‘Drivetrain’ geselecteerd.

Opmerking: Met langere selectiemenu's kunt u een selectie maken met een van de volgende opties:

  • Gebruik uw "Omhoog" en "Omlaag"-toetsen om de gewenste naam te selecteren en druk vervolgens op "Tab" of "Enter/Return" op uw toetsenbord om de selectie te maken.
  • Gebruik uw cursor om omhoog en omlaag te bladeren in het menu Automatisch aanvullen. Maak vervolgens de gewenste selectie.

Drivetrain_select.png

Er verschijnt nu ‘Drivetrain’ op de lijn.


Het selectiemenu gebruiken

2020-11-05_10-05-35a.jpg

Als u de opdracht kent die u gaat gebruiken, is een andere methode om de functie Automatisch aanvullen te gebruiken, het selecteren van de eerste open regel in de int main () accolades { }.

2020-11-05_11-09-42a.jpg

Begin met het typen van de opdracht. Voer in dit voorbeeld 'd' in voor Drivetrain. De naam van het apparaat of de opdracht verschijnt in een vervolgkeuzemenu. Selecteer 'Aandrijflijn'.

Drivetrain_select.png

Er verschijnt nu ‘Drivetrain’ op de lijn.


Een puntoperator gebruiken

2020-11-05_11-20-34a.jpg

Een puntoperator toevoegen (een punt, '.') opent een nieuw menu met alle opdrachten die beschikbaar zijn voor het apparaat. Selecteer voor dit voorbeeld 'driveFor(richting, afstand, eenheden).'


Parameters toevoegen

Doorsturen.jpg

Parameters zijn de opties die tussen de haakjes aan de opdracht worden doorgegeven. Selecteer voor dit voorbeeld 'doorsturen'.

2020-11-05_11-43-47a.jpg

Voor sommige opdrachten zijn meerdere parameters vereist. Gebruik een komma om verschillende parameters in dezelfde opdracht te scheiden. Sommige parameters zijn waarden en er verschijnt geen vervolgkeuzemenu. Voer bijvoorbeeld met de opdracht 'Rijden voor' '100' in voor de tweede waarde. Zorg ervoor dat er een komma wordt toegevoegd na de waarde voor een vervolgkeuzelijst om te verschijnen voor de volgende parameter of eenheid.

2020-11-05_11-59-09a.jpg

Zorg ervoor dat u de opdrachtsyntaxis sluit met een haakje sluiten en een puntkomma.

2020-11-05_11-55-59.jpg

Sommige parameters zijn optioneel, zoals de 'false' in het volgende voorbeeld. Bekijk voor meer informatie over parameters de Help-informatie van de opdracht om te bepalen welke parameters nodig zijn en welke optioneel zijn.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: