Technische implementatiedetails - Projecthulp - VR Python

VEXcode VRgebruikt een aangepaste versie van Python-runtime genaamdPyodideom Python-programmering in browsers te ondersteunen.

VEXcode VRondersteunt veel van de Python 3.8 Standard-bibliotheekfuncties, zoals:

Opmerking:Nog niet alle standaardbibliotheekfuncties en API zijn getest in VEXcode VR. Sommige van de standaard Python-taalfuncties worden niet ondersteund in VEXcode VR vanwege de aard van het uitvoeren van Python in een browserruntime-omgeving.

Voorbeelden van verschillen met standaard Python:

  • Lokaal bestandssysteem en databasetoegang, multi-threading, netwerken en communicatie tussen processen zullen niet werken.
  • Een deel van de Bestands-API werkt (bijvoorbeeld: Maken/Openen/Schrijven) bovenop het virtuele bestandssysteem van de browser. Maar deze virtuele “bestanden” bevinden zich in het vluchtige geheugen van de browser en verdwijnen wanneer u de VEXcode VR-pagina verlaat.
  • brain.print(...) moet worden gebruikt in plaats van print(...) 
  • Omdat Python-threading niet wordt ondersteund, ondersteunt VEXcode VR een aangepastevr_threadsdie coöperatieve taken nauwkeurig simuleert. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: