Elke keer dat u VEXcode VR start, wordt er een nieuw project geopend, maar u kunt ook een nieuw project openen nadat VEXcode VR al is gestart.

Het volgende artikel gaat over:

  • Maak een project na het starten van VEXcode VR
  • Maak een nieuw blokkenproject nadat VEXcode VR is gestart

Maak een project na het starten van VEXcode VR

Zodra u VEXcode VR start vanaf vr.vex.com, kunt u beginnen met het maken van uw project.

Start VEXcode VR


Maak een nieuw blokkenproject nadat VEXcode VR is gestart

Om een nieuw project aan te maken nadat VEXcode VR al is gestart, opent u het menu Bestand en selecteert u 'Nieuw blokkenproject'.

Open een nieuw blokkenproject

Opmerking: bij het starten van een nieuw project verschijnt een prompt met de vraag om op te slaan als het huidige project nog niet is opgeslagen .

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: