Functies in VEXcode Pro V5 begrijpen

Functies zijn bouwstenen van de meeste moderne programmeertalen. Elk programma kan in wezen zelf een programma zijn, met zijn eigen variabelen, uitdrukkingen, enz.

Voordelen:

  1. Vergroot de leesbaarheid
  2. Herbruikbaarheid
  3. Sta gemodulariseerde organisatie en testen toe.
  4. Inkapseling.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: