Functies in VEXcode Pro V5 begrijpen

Functies zijn bouwstenen van de meeste moderne programmeertalen. Elk programma kan in wezen zelf een programma zijn, met zijn eigen variabelen, uitdrukkingen, enz.

Voordelen:

  1. Vergroot de leesbaarheid
  2. Herbruikbaarheid
  3. Sta gemodulariseerde organisatie en testen toe.
  4. Inkapseling.