Variabelen wijzigen in VEXcode Pro V5

Het wijzigen van een variabele is een complexe vraag als het gaat om objectgeoriënteerde programmeertalen zoals C++. In dit artikel leert u de basisprincipes van het wijzigen van variabelen, waaronder de const en lvalue concepten.

Wat is deze "const" vóór het gegevenstype?

const int PI = 3.14159;

const” is een zeer belangrijke kwalificatie. Gebruik deze kwalificatie voor variabelen die nooit mogen veranderen.


L-waarde of R-waarde concept

Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

int X = 1, Y = 3;	
X = Y + 1; // Goed		
Y + 1 = X; // NIET CORRECT!

De sleutel is voor de L-waarde:

  • De variabele die moet worden gewijzigd, moet aan de linkerkant van de operator "=" worden geplaatst.
  • De bewerkingsuitdrukking moet aan de rechterkant van de operator "=" staan.

R-waarde:

  • In principe alle andere uitdrukkingen.

Let op: hoewel het volgende syntactisch correct is, is het slecht:

waaromcantvarbechanged.png

Uitgang: X = 20; Y = 20;

Trouwens, als de compiler een waarschuwing geeft, moet je deze altijd zorgvuldig bekijken. Nooit een goed idee om het te negeren.