Variabelen wijzigen in VEXcode Pro V5

Het wijzigen van een variabele is een complexe vraag als het gaat om objectgeoriënteerde programmeertalen zoals C++. In dit artikel leert u de basisprincipes van het wijzigen van variabelen, waaronder de const en lvalue concepten.

Wat is deze "const" vóór het gegevenstype?

const int PI = 3.14159;

const” is een zeer belangrijke kwalificatie. Gebruik deze kwalificatie voor variabelen die nooit mogen veranderen.


L-waarde of R-waarde concept

Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

int X = 1, Y = 3;	
X = Y + 1; // Goed		
Y + 1 = X; // NIET CORRECT!

De sleutel is voor de L-waarde:

  • De variabele die moet worden gewijzigd, moet aan de linkerkant van de operator "=" worden geplaatst.
  • De bewerkingsuitdrukking moet aan de rechterkant van de operator "=" staan.

R-waarde:

  • In principe alle andere uitdrukkingen.

Let op: hoewel het volgende syntactisch correct is, is het slecht:

waaromcantvarbechanged.png

Uitgang: X = 20; Y = 20;

Trouwens, als de compiler een waarschuwing geeft, moet je deze altijd zorgvuldig bekijken. Nooit een goed idee om het te negeren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus