Bij het werken in VEXcode Pro V5 is het een goede gewoonte voor de gebruiker om de bestanden die worden gewijzigd regelmatig op te slaan. Werken in VEXcode Pro V5 omvat meerdere bestanden als tabbladen uit meerdere submappen. Het systematisch opslaan van wijzigingen is de beste manier om ervoor te zorgen dat er geen werk verloren gaat.

 

In dit artikel wordt het volgende uitgelegd:

 • Waar projecten op de computer worden opgeslagen
 • Opties voor opslaan in VEXcode Pro V5
 • Hoe weet ik of een bestand is opgeslagen
 • Als en wanneer VEXcode Pro V5 het project automatisch opslaat
 • Wanneer de gebruiker wordt gevraagd om het project op te slaan

 


Waar projecten op de computer worden opgeslagen

Wanneer een nieuw project wordt gestart of een voorbeeldproject wordt geopend, wordt de gebruiker gevraagd het project een naam te geven. Met die naam wordt de nieuwe projectmap vervolgens opgeslagen in de vexcode-projects map in de map Documenten van de gebruiker.

ramen

DocumentsWindow_Boxed.png

Mac

MacDirectory.png

 

De gebruiker kan ook de locatie van de directory wijzigen.

Voorkeuren.png

Selecteer Voorkeuren in het menu Bestand.

PrefDirectory_boxed.png

Klik op de locatie van de map naast de programmamap en kies de locatie waar de projectmappen moeten worden opgeslagen.

ramen

ChangeDirectory.png

Mac

Screen_Shot_2019-12-12_at_4.47.54_PM.png


Opties voor opslaan in VEXcode Pro V5

 

ramen

BestandMenuW.png

Mac

BestandMenuM.png

Het menu Bestand bevat drie opslagopties.

 • Opslaan - Slaat het actieve bestand op dat de editor momenteel is tonen aan de map voor het geopende project.
 • Alles opslaan - Slaat alle bestanden in de bestandsstructuur op de map voor het geopende project.
 • Opslaan als - Slaat een kopie van alle bestanden op in de bestandsstructuur in hun huidige status, inclusief eventuele niet-opgeslagen wijzigingen in bestanden, naar een nieuwe projectmap die de gebruiker een naam moet geven.

Opmerking:

 • Opslaan zoals sla het geopende project niet op.
 • De gebruiker kan dan verder werken aan het geopende project en opslaan wanneer dat nodig is om het geopende project bij te werken.
 • Opslaan zoals niet de eerder “opgeslagen as” project naar de huidige status van het open project.
  • Als de gebruiker dat opgeslagen project wil vervangen door de huidige versie, moet hij opnieuw opslaan als, dezelfde projectnaam gebruiken en deze vervangen.

Hoe weet ik of een bestand is opgeslagen

Wijzigingen opgeslagen

Opgeslagen.png

Wijzigingen niet opgeslagen

Niet-opgeslagen.png

Wanneer een bestand niet-opgeslagen wijzigingen heeft, staat er een puntindicator op het tabblad achter de naam van het bestand.

De gebruiker kan binnen een project schakelen tussen bestanden met niet-opgeslagen wijzigingen en wordt niet gevraagd om op te slaan. De gebruiker moet de indicatoren bijhouden.


Als en wanneer VEXcode Pro V5 het project automatisch opslaat

Klik opAutoOpslaan.png

VEXcode Pro V5 slaat het project automatisch op wanneer de gebruiker klikt om het te bouwen.

Dit is de standaardinstelling voor VEXcode Pro V5. Om de functie voor automatisch opslaan na een build uit te schakelen, gaat u naar Voorkeuren in het menu Bestand en schakelt u die optie uit.

Opmerking: vóór een build is de enige keer dat VEXcode Pro V5 automatisch een project opslaat.


Wanneer de gebruiker wordt gevraagd om het project op te slaan

OpslaanPrompt.png

Wanneer er niet-opgeslagen wijzigingen zijn, zal VEXcode Pro V5 gebruikers vragen om hun werk op te slaan als de gebruiker probeert om:

 • Sluit het bestandstabblad
 • Sluit VEXcode Pro V5
 • Een nieuw project maken
 • Open een bestaand project of voorbeeldproject
 • Een project importeren of exporteren
 • Een project bouwen (wanneer de standaardfunctie "Opslaan voor bouwen" is uitgeschakeld)

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus