Hoofdregels in namen van variabelen in VEXcode Pro V5 begrijpen

Variabelenamen moeten altijd:

  • Begin met een letter of onderstrepingsteken (kan uit cijfers bestaan).
  • Gebruik hoofdlettergevoelige namen.
  • Niet een van de systeemtrefwoorden zijn