Configuratie van de V5 Vision Sensor met de Expert Robot Configuration in VEXcode Pro V5

Open een project

Schakel deskundige robotconfiguratie in

Accepteer de voorwaarden voor deskundige robotconfiguratie

Nieuw bestand opnemen

Klik met de rechtermuisknop op de vervolgkeuzelijst 'Inclusief' en selecteer 'Nieuw bestand'.

Voeg een Vision Sensor-configuratiebestand toe

Selecteer het C++-bestand 'Vision Sensor Configuration(.h)'.

Wijs de Vision Sensor toe aan een poort.

Noem het bestand [naam van bestand].h

Klik op de knop Maken.

OPMERKING: De bestandsnaam MOET de juiste extensie “.h” bevatten; zonder deze extensie kan het bestand niet worden aangemaakt.

Start het Vision-hulpprogramma

Klik op het nieuw gemaakte Vision Sensor-bestand om het bestand te openen.

Klik op de knop Configureren om het vision-hulpprogramma te starten.

Plaats een object in beeld

Plaats een voorwerp voor de Vision-sensor zodat deze het grootste deel van het scherm in beslag neemt en klik op de knop 'Bevriezen' om het scherm te vergrendelen.

Selecteer de kleur van het object

Klik en sleep een selectiekader op de kleur/het object dat u wilt volgen. Zorg ervoor dat het selectiekader voornamelijk de kleur van het object bevat en niet weinig tot geen achtergrond.

Wijs de kleur toe

Klik op een van de zeven selectievakjes 'Instellen' om die kleur aan een handtekeningvak toe te wijzen.

Kalibreer de kleursignatuur

Klik op het dubbelzijdige pijlpictogram rechts van de knop 'Wissen' en gebruik de schuifregelaar om de zichtsensor te kalibreren om de kleursignatuur zo goed mogelijk te detecteren. Voor de beste resultaten sleept u de schuifregelaar totdat het grootste deel van het gekleurde object is gemarkeerd, terwijl de achtergrond en andere objecten dat niet zijn.

Geef de handtekening een naam

Klik op het tekstveld SIG_1 om de kleurhandtekening te hernoemen.

Druk nogmaals op de Freeze-knop zodat de Vision Sensor het volgen kan hervatten. Verplaats het gekleurde object binnen het gezichtsveld van de Vision Sensor om er zeker van te zijn dat het wordt gevolgd. Als de tracking werkt zoals bedoeld, sluit u de Vision Utility.

De kleurhandtekeningen kunnen ook in de teksteditor worden gewijzigd via het Vision Sensor-configuratiebestand.

Herhaal stappen 5-9 om de Vision Sensor te configureren om meer kleuren te detecteren.

OPMERKING: De Vision Sensor is gevoelig voor verschillende lichtniveaus. De kleursignaturen moeten mogelijk opnieuw worden gekalibreerd als de lichtniveaus in de omgeving van de robot veranderen.

Open main.cpp

Klik op main.ccp om het bestand te openen.

Wijzig main.cpp

Typ
#include "[naam van Vision Sensor-bestand].h".

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: