Een VEXcode V5 Blocks-project opslaan op macOS

Wanneer u in VEXcode V5 werkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe u een project op een macOS-apparaat kunt opslaan.

Het artikel zal het volgende behandelen:

  • 'Opslaan' gebruiken
  • 'Opslaan als' gebruiken

'Opslaan' gebruiken

U kunt uw project op verschillende manieren in VEXcode V5 opslaan:

2020-12-02_13-59-15save.jpg

Selecteer ‘Opslaan’ in het menu Bestand.

2020-12-02_14-00-45download.jpg

Een nieuw project downloaden.

2020-12-02_14-00-45dname.jpg

Een nieuw project een naam geven door het projectnaamvenster te selecteren.

save_as.png

Kies een van de bovenstaande manieren om een nieuw project op te slaan, waarna een dialoogvenster 'Opslaan als' wordt geopend.

ne_project_name.png

Geef uw project een naam door in het dialoogvenster voor opslaan van uw apparaat te typen.

dowload_folder.png

Selecteer de bestemming, zoals de map Downloads.

save.png

Selecteer vervolgens 'Opslaan'.

file_location_a.png

Het bestand wordt opgeslagen op de gekozen bestemming op uw apparaat.

2020-12-02_14-31-10Spn.jpg

De bijgewerkte projectnaam zal zichtbaar zijn in het projectnaamvenster.

5dc33e73ab4fe.png

Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode V5 automatisch alle wijzigingen in een project op.

2020-12-02_15-15-36.jpg

Opmerking: wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode V5 gebruikers vragen hun werk op te slaan als de gebruiker probeert om:

  • Sluit VEXcode V5
  • Een nieuw project maken
  • Open een ander project

'Opslaan als' gebruiken

2020-12-02_14-43-03saveas.jpg

U kunt ook de optie 'Opslaan als' in het menu Bestand gebruiken om een kopie te maken van een project onder een andere naam of op een andere locatie.