Een VEXcode V5 Blocks-project opslaan op een Chromebook

Wanneer u in VEXcode V5 werkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe u een project op een Chromebook kunt opslaan.


'Opslaan' gebruiken

U kunt uw project in VEXcode V5 op verschillende manieren opslaan:

2020-12-02_13-59-15save.jpg

Selecteer 'Opslaan' in het menu Bestand.

2020-12-02_14-00-45download.jpg

Een nieuw project downloaden.

2020-12-02_14-00-45dname.jpg

Een nieuw project een naam geven door het projectnaamvenster te selecteren.

2020-12-08_16-00-45.jpg

Wanneer het project is opgeslagen, wordt een dialoogvenster 'Opslaan als' geopend.

nieuwe_naam.jpg

Geef uw project een naam door in het opslagdialoogvenster van uw apparaat te typen.

download_locatie.jpg

Selecteer de bestemming, zoals de map Downloads.

bewaar_knop.jpg

Selecteer vervolgens 'Opslaan'.

bestemming.jpg

Het bestand wordt opgeslagen op de gekozen bestemming op uw apparaat.

2020-12-02_14-31-10Spn.jpg

De bijgewerkte projectnaam zal zichtbaar zijn in het projectnaamvenster.

2020-12-02_14-31-10Opgeslagen.jpg

Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode V5 automatisch alle wijzigingen in een project op.

2020-12-02_15-15-36.jpg

Opmerking: Wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode V5 gebruikers vragen hun werk op te slaan als de gebruiker probeert:

  • Sluit VEXcode V5
  • Maak een nieuw project
  • Open een ander project

'Opslaan als' gebruiken

2020-12-02_14-43-03saveas.jpg

U kunt ook de optie 'Opslaan als' in het menu Bestand gebruiken om een ​​kopie te maken van een project onder een andere naam of op een andere locatie.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: