De zichtsensor aanpassen in VEXcode Pro V5

Een zichtsensor kan worden gebruikt om objecten te zien en uw robot in staat te stellen te communiceren met de wereld eromheen. Af en toe kan de robot moeite hebben om bekende objecten te detecteren. Bekende objecten zijn objecten die eerder zijn geconfigureerd om te worden herkend door de Vision Sensor. Vaak is een object geconfigureerd om door de Vision Sensor te worden herkend in één omgeving, bijvoorbeeld in een klaslokaal. Wanneer de Vision Sensor vervolgens naar een andere omgeving wordt gebracht, zoals een wedstrijdsetting, wordt het object mogelijk niet herkend door de Vision Sensor. Dit komt vaak door een verandering in de verlichting nadat de zichtsensor al geconfigureerd is. Om dit probleem op te lossen, moet u mogelijk uw zichtsensor afstemmen.

Er zijn drie manieren om de Vision Sensor af te stemmen:

  • De handtekeningschuif aanpassen
  • De helderheid aanpassen
  • De handtekening resetten

In dit artikel zullen we het voorbeeldproject Detecting Objects (Vision) gebruiken.


Selecteer in VEXcode Pro V5 de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen.Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.

Kies de Vision Sensor in de lijst met apparaten en selecteer "Configureren" om de Vision Utility te starten.

In dit project is de Vision Sensor geconfigureerd om een blauw, rood of groen object te detecteren. Plaats een bekend object voor de Vision Sensor.    

Hier zou de Vision Sensor moeten detecteren dat dit een rood object is. Omdat de lichtomstandigheden zijn veranderd, heeft de Vision Sensor echter problemen met het detecteren van het rode object.


De handtekeningschuif aanpassen

Selecteer de handtekeningschuif van het rode object.

Verplaats de schuifregelaar om meer van het rode object te detecteren. De schuifregelaar bepaalt de breedte van de te detecteren kleur. Het vergroten van de breedte betekent het opnemen van lichtere en donkerdere tinten van een kleur.

Opmerking: Houd er rekening mee dat het te veel wijzigen van de schuifregelaar de nauwkeurigheid van de meting kan belemmeren.


De helderheid aanpassen

Een andere manier om de Vision Sensor af te stemmen, is door de helderheid te wijzigen. Het wijzigen van de helderheid verhoogt of verlaagt de gevoeligheid van de Vision Sensor voor licht. Hierdoor kan de Vision Sensor in verschillende omgevingen worden gebruikt.

Selecteer de schuifregelaar voor helderheid.

Opmerking: Het aanpassen van de helderheid is van invloed op alle kleuren.   

Verplaats de schuifregelaar om de gevoeligheid van de zichtsensor voor licht aan te passen, zodat deze de kleurkenmerken nauwkeuriger kan detecteren.

Opmerking: Houd er rekening mee dat het te veel wijzigen van de schuifregelaar de nauwkeurigheid van de meting kan belemmeren.


De handtekening resetten

Afhankelijk van de omgeving en de kleur van de handtekeningset, werkt het aanpassen van de helderheid of de handtekeningschuifregelaar mogelijk niet. Een andere optie is om de kleurhandtekening te wissen en de handtekening opnieuw in te stellen.

Wis de ingestelde handtekening.

Plaats het object voor de Vision Sensor en selecteer "Freeze" om het beeld stil te zetten.

Selecteer een gekleurd gebied op het object dat zal worden gebruikt om de kleur te configureren. De pictogrammen "Instellen" worden groen wanneer een nieuwe handtekening wordt geconfigureerd.

Nadat het gekleurde gebied is geselecteerd, configureert u de kleur door de knop "Instellen" te selecteren.

De handtekening is opnieuw ingesteld en de pictogrammen "Instellen" zijn weer blauw.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: