De zichtsensor aanpassen in VEXcode Pro V5

Een Vision Sensor kan worden gebruikt om objecten te zien en uw robot te laten communiceren met de wereld eromheen. Af en toe kan de robot moeite hebben met het detecteren van bekende objecten. Bekende objecten zijn objecten die eerder zijn geconfigureerd om door de Vision Sensor te worden herkend. Vaak is een object zo geconfigureerd dat het in één omgeving door de Vision Sensor wordt herkend, bijvoorbeeld in een klaslokaal. Wanneer de Vision Sensor vervolgens naar een andere omgeving wordt gebracht, zoals een wedstrijdsetting, wordt het object mogelijk niet herkend door de Vision Sensor. Dit komt vaak door een verandering in de verlichting nadat de Vision Sensor al geconfigureerd is. Om dit probleem op te lossen, moet u mogelijk uw Vision Sensor afstemmen. 

In dit artikel gebruiken we het voorbeeldproject Detecting Objects (Vision).


In VEXcode Pro V5 selecteert u de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen. Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.

Kies de Vision Sensor uit de lijst Apparaten en selecteer “Configureren” om het Vision Utility te starten.

In dit project is de Vision Sensor geconfigureerd om een ​​blauw, rood of groen object te detecteren. Plaats een bekend object voor de Vision Sensor.     

Hier zou de Vision Sensor moeten detecteren dat dit een rood object is. Omdat de lichtomstandigheden echter zijn veranderd, heeft de Vision Sensor problemen met het detecteren van het rode object.


De handtekeningschuifregelaar aanpassen

Selecteer de handtekeningschuifregelaar van het rode object.

Verplaats de schuifregelaar om meer van het rode object te detecteren. De schuifregelaar bepaalt de breedte van de te detecteren kleur. Het vergroten van de breedte betekent het opnemen van lichtere en donkerdere tinten van een kleur.

Opmerking: Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het te veel veranderen van de schuifregelaar de nauwkeurigheid van de meting kan belemmeren.


De helderheid aanpassen

Een andere manier om de Vision Sensor af te stemmen, is door de helderheid te wijzigen. Het veranderen van de helderheid verhoogt of verlaagt de gevoeligheid van de Vision Sensor voor licht. Hierdoor kan de Vision Sensor in verschillende omgevingen worden gebruikt. 

Selecteer de schuifregelaar voor helderheid.

Let op: Het aanpassen van de helderheid heeft invloed op alle kleuren.    

Verplaats de schuifregelaar om de lichtgevoeligheid van de Vision Sensor aan te passen, zodat deze de kleursignaturen nauwkeuriger kan detecteren.

Opmerking: Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het te veel veranderen van de schuifregelaar de nauwkeurigheid van de meting kan belemmeren.


De handtekening opnieuw instellen

Afhankelijk van de omgeving en de kleur van de handtekeningset werkt het aanpassen van de helderheid of de handtekeningschuifregelaar mogelijk niet. Een andere optie is om de kleursignatuur te wissen en de handtekening opnieuw in te stellen.

Wis de ingestelde handtekening.

Plaats het object voor de Vision Sensor en selecteer “Freeze” om het beeld stil te zetten.

Selecteer een gekleurd gebied op het object dat zal worden gebruikt om de kleur te configureren. De pictogrammen "Instellen" worden groen wanneer een nieuwe handtekening wordt geconfigureerd.

Nadat het gekleurde gebied is geselecteerd, configureert u de kleur door de knop "Instellen" te selecteren.

De handtekening is gereset en de pictogrammen "Instellen" zijn weer blauw geworden.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: