Kalibreren van de V5-controller

Schakel uw V5-controller in.

Gebruik de pijlknoppen om de markering over het pictogram Instellingen te verplaatsen.

Druk op de A of pijl-omlaag om Instellingen te selecteren.

Gebruik de pijlknoppen om omhoog of omlaag te gaan en de optie Kalibreren te markeren.

Druk vervolgens op de A-knop om deze te selecteren.

Gebruik uw duimen om de joysticks op de V5 Controller zo ver mogelijk te kantelen. Beweeg ze vervolgens in een volledige cirkel van hun volledige bewegingsbereik.

In deze afbeelding is de linker joystick al gekalibreerd, wat je kunt zien aan het vinkje. De rechter moet er nog steeds uitzien zoals aangegeven door de cirkel van pijlen met de klok mee.

Je ziet dit scherm wanneer beide joysticks zijn gekalibreerd.

Druk op de A-knop om de kalibratie in te stellen.

U ziet dit scherm waarin u wordt gevraagd de kalibratie te accepteren.

Als je het wilt accepteren, druk je op de A-knop.

Als u uw joysticks opnieuw wilt kalibreren, drukt u op de B-knop.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: