Gebruikers hebben toegang tot het "Opdrachtenpalet" vanuit VEXcode Pro V5 om toegang te krijgen tot alle editoropdrachten en om hun sneltoets rechtstreeks vanuit VEXcode Pro V5 te bekijken - gebruik de F1-toets op uw toetsenbord om het "Opdrachtenpalet" te openen.

Opdracht

Windows-snelkoppeling

Mac-snelkoppeling

Cursor hierboven toevoegen

Ctrl + Alt + Pijl-omhoog

Optie + Command + Pijl-omhoog

Cursor hieronder toevoegen

Ctrl + Alt + pijl-omlaag

Optie + Command + pijl-omlaag

Cursors toevoegen aan regeluiteinden (meerdere cursors)

Shift + Alt + I

Shift + Optie + I

Lijnopmerking toevoegen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + C

Command + K (dan) Command + C

Selectie toevoegen aan volgende match zoeken

Ctrl + D

Command + D

Alle gebeurtenissen wijzigen

Ctrl + F2

Command + F2

Venster sluiten

Alt + F4

Commando + W

Opdrachtenpalet

F1

F1

Kopiëren

Ctrl + C

Commando + C

Kopieer regel omlaag

Shift + Alt + Pijl-omlaag

Shift + Option + pijl-omlaag

Line-up kopiëren

Shift + Alt + Pijl-omhoog

Shift + Option + pijl-omhoog

Snee

Ctrl + X

Command + X

Alles links verwijderen

(n.v.t.)

Command + Backspace

Alles wissen

(n.v.t.)

Optie + K

Hele regel verwijderen

Ctrl + Shift + K

Shift + Command + K

Editor Lettertype Inzoomen (groter)

Ctrl + pijl-omlaag

Command + pijl-omlaag

Editor Lettertype Uitzoomen (kleiner)

Ctrl + pijl-omhoog

Command + pijl-omhoog

Uitvouwen Selecteren

Shift + Alt + Pijl-rechts

Optie + Shift + Command + pijl-links

Vind

Ctrl + F

Command + F

Volgende zoeken

F3

Command + G

Volgende selectie zoeken

Ctrl + F3

Command + F3

Zoek vorige

Shift + F3

Shift + Command + G

Vorige selectie zoeken

Ctrl + Shift + F3

Shift + Command + F3

Zoek met selectie

(n.v.t.)

Command + E

Vouw

Ctrl + Shift + [

Optie + Command + [

Alles vouwen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 0

Command + K (dan) Command + 0

Vouw alle blokreacties

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + /

Command + K (dan) Command + /

Vouw alle regio's

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 8

Command + K (dan) Command + 8

Vouw niveau 1

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 1

Command + K (dan) Command + 1

Vouwniveau 2

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 2

Command + K (dan) Command + 2

Vouw niveau 3

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 3

Command + K (dan) Command + 3

Vouwniveau 4

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 4

Command + K (dan) Command + 4

Vouwniveau 5

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 5

Command + K (dan) Command + 5

Vouwniveau 6

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 6

Command + K (dan) Command + 6

Vouwniveau 7

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 7

Command + K (dan) Command + 7

Recursief vouwen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + [

Command + K (dan) Command + [

Document opmaken

Shift + Alt + F

Shift + Optie + F

Ga naar Beugel

Ctrl + Shift + \

Shift + Command + \

Ga naar definitie

Ctrl + F12

Command + F12

Ga naar Lijn...

Ctrl + G

Controle + G

Ga naar het volgende probleem in Bestanden

F8

F8

Ga naar vorig probleem in Bestanden

Shift + F8

Shift + F8

Ga naar Symbool...

Ctrl + Shift + O

Shift + Command + O

Lijn inspringen

Ctrl + ]

Commando + ]

Lijn hierboven invoegen

Ctrl + Shift + Enter

Shift + Command + Enter

Lijnen samenvoegen

(n.v.t.)

Controle + J

Verplaats dakje naar links

Linker pijl

Linker pijl

Caret naar rechts verplaatsen

Rechter pijl

Rechter pijl

Verplaats laatste selectie naar volgende Zoek overeenkomst

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + D

Command + K (dan) Command + D

Regel omlaag verplaatsen

Alt + pijl-omlaag

Optie + pijl-omlaag

Line-up verplaatsen

Alt + Pijl-omhoog

Optie + Pijl-omhoog

Open definitie opzij

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 12

Command + K (vervolgens) Command + F12

Uitspringende lijn

Ctrl + [

Commando + [

Plakken

Ctrl + V

Commando + V

Peek-definitie

Alt + F12

Command + F12

Snelle oplossing...

Ctrl+. (Punt uit)

Commando + . (Punt uit)

Refactor...

Ctrl + Shift + R

Optie + Shift + R

Opnieuw doen

Ctrl + Y

Shift + Command + Z

Regelopmerking verwijderen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + U

Command + K (dan) Command + U

Hernoem symbool

F2

F2

Vervangen

Ctrl + H

Optie + Command + F

Vervangen door volgende waarde

Ctrl+Shift+. (Punt uit)

Shift + Command + . (Punt uit)

Vervangen door vorige waarde

Ctrl + Shift + , (komma)

Shift + Command + , (komma)

Opslaan

Opslaan + S

Command + S

Selecteer alles

Ctrl + A

Commando + A

Selecteer alle gevallen van match zoeken

Ctrl + Shift + L

Shift + Command + L

Contextmenu van editor tonen

Shift + F10

Shift + F10

Toon zweven

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + I

Command + K (dan) Command + I

Selecteren verkleinen

Shift + Alt + Pijl-links

Control + Shift + Command + pijl-links

Zacht ongedaan maken

Ctrl + U

Command + U

Toggle Opmerking blokkeren

Shift + Alt + A

Shift + Optie + A

Regelcommentaar wisselen

Ctrl + /

Commando + /

Toggle Tab-toets Verplaatst de focus

Ctrl + M

Optie + Shift + M

Letters transponeren

(n.v.t.)

Optie + T

Tips voor triggerparameters

Ctrl + Shift + spatie

Shift + Command + Spatie

Triggersuggestie:

Ctrl + spatie

Controle + spatie

Achterliggende witruimte bijsnijden

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + X

Command + K (dan) Command + X

ongedaan maken

Ctrl + Z

Command + Z

Ontvouwen

Ctrl + Shift + ]

Optie + Command + ]

Alles uitvouwen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + J

Command + K (dan) Command + J

Alle regio's uitvouwen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 9

Command + K (dan) Command + 9

Recursief uitvouwen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + ]

Command + K (vervolgens) Command + ]

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus