Sneltoetsen gebruiken in VEXcode Pro V5

Gebruikers hebben toegang tot het "Opdrachtenpalet" vanuit VEXcode Pro V5 om toegang te krijgen tot alle editoropdrachten en om hun sneltoets rechtstreeks vanuit VEXcode Pro V5 te bekijken - gebruik de F1-toets op uw toetsenbord om het "Opdrachtenpalet" te openen.

Opdracht

Windows-snelkoppeling

Mac-snelkoppeling

Cursor hierboven toevoegen

Ctrl + Alt + Pijl-omhoog

Optie + Command + Pijl-omhoog

Cursor hieronder toevoegen

Ctrl + Alt + pijl-omlaag

Optie + Command + pijl-omlaag

Cursors toevoegen aan regeluiteinden (meerdere cursors)

Shift + Alt + I

Shift + Optie + I

Lijnopmerking toevoegen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + C

Command + K (dan) Command + C

Selectie toevoegen aan volgende match zoeken

Ctrl + D

Command + D

Alle gebeurtenissen wijzigen

Ctrl + F2

Command + F2

Venster sluiten

Alt + F4

Commando + W

Opdrachtenpalet

F1

F1

Kopiëren

Ctrl + C

Commando + C

Kopieer regel omlaag

Shift + Alt + Pijl-omlaag

Shift + Option + pijl-omlaag

Line-up kopiëren

Shift + Alt + Pijl-omhoog

Shift + Option + pijl-omhoog

Snee

Ctrl + X

Command + X

Alles links verwijderen

(n.v.t.)

Command + Backspace

Alles wissen

(n.v.t.)

Optie + K

Hele regel verwijderen

Ctrl + Shift + K

Shift + Command + K

Editor Lettertype Inzoomen (groter)

Ctrl + pijl-omlaag

Command + pijl-omlaag

Editor Lettertype Uitzoomen (kleiner)

Ctrl + pijl-omhoog

Command + pijl-omhoog

Uitvouwen Selecteren

Shift + Alt + Pijl-rechts

Optie + Shift + Command + pijl-links

Vind

Ctrl + F

Command + F

Volgende zoeken

F3

Command + G

Volgende selectie zoeken

Ctrl + F3

Command + F3

Zoek vorige

Shift + F3

Shift + Command + G

Vorige selectie zoeken

Ctrl + Shift + F3

Shift + Command + F3

Zoek met selectie

(n.v.t.)

Command + E

Vouw

Ctrl + Shift + [

Optie + Command + [

Alles vouwen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 0

Command + K (dan) Command + 0

Vouw alle blokreacties

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + /

Command + K (dan) Command + /

Vouw alle regio's

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 8

Command + K (dan) Command + 8

Vouw niveau 1

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 1

Command + K (dan) Command + 1

Vouwniveau 2

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 2

Command + K (dan) Command + 2

Vouw niveau 3

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 3

Command + K (dan) Command + 3

Vouwniveau 4

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 4

Command + K (dan) Command + 4

Vouwniveau 5

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 5

Command + K (dan) Command + 5

Vouwniveau 6

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 6

Command + K (dan) Command + 6

Vouwniveau 7

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 7

Command + K (dan) Command + 7

Recursief vouwen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + [

Command + K (dan) Command + [

Document opmaken

Shift + Alt + F

Shift + Optie + F

Ga naar Beugel

Ctrl + Shift + \

Shift + Command + \

Ga naar definitie

Ctrl + F12

Command + F12

Ga naar Lijn...

Ctrl + G

Controle + G

Ga naar het volgende probleem in Bestanden

F8

F8

Ga naar vorig probleem in Bestanden

Shift + F8

Shift + F8

Ga naar Symbool...

Ctrl + Shift + O

Shift + Command + O

Lijn inspringen

Ctrl + ]

Commando + ]

Lijn hierboven invoegen

Ctrl + Shift + Enter

Shift + Command + Enter

Lijnen samenvoegen

(n.v.t.)

Controle + J

Verplaats dakje naar links

Linker pijl

Linker pijl

Caret naar rechts verplaatsen

Rechter pijl

Rechter pijl

Verplaats laatste selectie naar volgende Zoek overeenkomst

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + D

Command + K (dan) Command + D

Regel omlaag verplaatsen

Alt + pijl-omlaag

Optie + pijl-omlaag

Line-up verplaatsen

Alt + Pijl-omhoog

Optie + Pijl-omhoog

Open definitie opzij

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 12

Command + K (vervolgens) Command + F12

Uitspringende lijn

Ctrl + [

Commando + [

Plakken

Ctrl + V

Commando + V

Peek-definitie

Alt + F12

Command + F12

Snelle oplossing...

Ctrl+. (Punt uit)

Commando + . (Punt uit)

Refactor...

Ctrl + Shift + R

Optie + Shift + R

Opnieuw doen

Ctrl + Y

Shift + Command + Z

Regelopmerking verwijderen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + U

Command + K (dan) Command + U

Hernoem symbool

F2

F2

Vervangen

Ctrl + H

Optie + Command + F

Vervangen door volgende waarde

Ctrl+Shift+. (Punt uit)

Shift + Command + . (Punt uit)

Vervangen door vorige waarde

Ctrl + Shift + , (komma)

Shift + Command + , (komma)

Opslaan

Opslaan + S

Command + S

Selecteer alles

Ctrl + A

Commando + A

Selecteer alle gevallen van match zoeken

Ctrl + Shift + L

Shift + Command + L

Contextmenu van editor tonen

Shift + F10

Shift + F10

Toon zweven

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + I

Command + K (dan) Command + I

Selecteren verkleinen

Shift + Alt + Pijl-links

Control + Shift + Command + pijl-links

Zacht ongedaan maken

Ctrl + U

Command + U

Toggle Opmerking blokkeren

Shift + Alt + A

Shift + Optie + A

Regelcommentaar wisselen

Ctrl + /

Commando + /

Toggle Tab-toets Verplaatst de focus

Ctrl + M

Optie + Shift + M

Letters transponeren

(n.v.t.)

Optie + T

Tips voor triggerparameters

Ctrl + Shift + spatie

Shift + Command + Spatie

Triggersuggestie:

Ctrl + spatie

Controle + spatie

Achterliggende witruimte bijsnijden

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + X

Command + K (dan) Command + X

ongedaan maken

Ctrl + Z

Command + Z

Ontvouwen

Ctrl + Shift + ]

Optie + Command + ]

Alles uitvouwen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + J

Command + K (dan) Command + J

Alle regio's uitvouwen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + 9

Command + K (dan) Command + 9

Recursief uitvouwen

Ctrl + K (vervolgens) Ctrl + ]

Command + K (vervolgens) Command + ]