Het Drive Built-In-programma uitvoeren met behulp van de V5-controller

Zorg ervoor dat uw V5-controller is ingeschakeld en is gekoppeld aan uw V5-robot.

De V5-controller moet zijn ingeschakeld en aangesloten op uw V5-robot.

Voor hulp bij het verbinden van uw robot met de controller, gaat u naar paginaover het koppelen van uw V5-controller aan V5 Robot Brain.

Zorg ervoor dat het Drive-pictogram is gemarkeerd en druk op de A-knop.

Gebruik de pijlknoppen op de V5-controller om de donkere markering over het Drive-pictogram te verplaatsen.

Druk vervolgens op de pijl-omlaag of op de A-knop om Rijden te selecteren.

Druk op A om het Drive-programma uit te voeren.

Gebruik de pijlknoppen om de donkere markering over het Run-pictogram op het rijprogrammascherm te verplaatsen.

Druk vervolgens op de A-knop om Uitvoeren te selecteren.

Stap 4: Gebruik het startscherm van het Drive-programma.

De afbeelding hierboven toont de schermen die u hebt doorlopen om het Drive-programma uit te voeren.

Gebruik het loopscherm van het Drive-programma om uw looptijd en de lading van de accu te controleren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: