Inleiding tot VEXcode Pro V5

VEXcode Pro is een op tekst gebaseerde programmeertaal gebaseerd op de standaard programmeertaal C++. Het gebruik van VEXcode Pro V5 om uw V5-robot te coderen is een boeiende manier om enkele fundamentele programmeerconcepten te begrijpen.

Of studenten nu ervaring hebben met VEXcode V5 of beginnen met VEXcode Pro V5, het is belangrijk om de basisprincipes van tekstprogrammering te begrijpen.

Hoe een V5-robot de VEXcode Pro V5-instructies ontvangt en gebruikt

bestand-8WFp51pX9I.jpg

  • In VEXcode Pro V5 creëren gebruikers instructies die naar de robot worden gestuurd om deze te besturen. Deze instructies zijn geschreven in C++-tekst. Deze instructies worden verwerkt door de C++-compiler, een hulpmiddel dat wordt gebruikt om programmeertekst om te zetten in machinecode. Machinecode is de numerieke taal die in het robotbrein wordt geladen en vervolgens wordt uitgevoerd. 
  • Als de compiler de instructies niet kan verwerken, krijgt de programmeur een foutmelding. Als de compiler het programma met succes converteert, is het programma klaar om te worden uitgevoerd. 
  • Veel programma's gebruiken input van sensoren om te bepalen welke actie of output het zal uitvoeren. 

Voor meer informatie over het samenstellen van een programma verwijzen wij u naar het volgende artikel:

Een project compileren/downloaden/uitvoeren - VEXcode Pro V5

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: