Configuratie van 3-draads apparaten in VEXcode Pro V5

Wanneer u begint met programmeren met VEXcode Pro V5, verschijnen de sensor- en 3-draads apparaatopdrachten pas in de opdrachtreferentie als ze zijn geconfigureerd.


Een 3-draads apparaat toevoegen

bestand-0BbnuX6XwG.png

Om een ​​apparaat te configureren, selecteert u de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen. Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.

bestand-4Zb1DiFTc1.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen.

bestand-8hZFCKpUER.png

Selecteer de 3-draads apparaten.

bestand-0KtTAFOLDB.png

Selecteer het 3-draads apparaat dat u gebruikt. Dit voorbeeld toont een eindschakelaar.

Opmerking: 3-draads apparaten omvatten de eindschakelaar, bumperschakelaar, encoder, afstandsmeter, lijntracker, licht, potentiometer, LED, gyro, motor-393, servo, accelerometer-2G en accelerometer-6G. Alle apparaten volgen hetzelfde configuratieproces met een extra stap voor Motor-393. Zie onderaan dit artikel voor meer details. 

bestand-K2cMANp8ys.png

Selecteer op welke poort het apparaat is aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar. Zodra de poort is geselecteerd, selecteert u “Gereed” om het apparaat aan de configuratie te onderwerpen of “Annuleren” om terug te keren naar het robotconfiguratievenster.

Opmerking: Als u “Annuleren” selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maken deze geen deel uit van de configuratie.


De poort van een 3-draads apparaat wijzigen

bestand-F8wBkLkYn1.png

U kunt het poortnummer voor het 3-draads apparaat wijzigen door het 3-draads apparaat te selecteren in het robotconfiguratievenster.

bestand-rhdUqUbCev.png

Selecteer een andere poort op het poortselectiescherm en het poortnummer wordt blauw. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.


De naam van een 3-draads apparaat wijzigen

bestand-CWChm28VV7.png

U kunt het 3-draads apparaat ook een andere naam geven door de naam in het tekstvak boven aan het poortselectievenster te wijzigen. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak oranje gemarkeerd om dit aan te geven. Selecteer vervolgens "Gereed" om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.

bestand-eqakH1eKB5.png

Als u de naam wijzigt van het 3-draads apparaat dat al in uw project wordt gebruikt, moet u de naam van het apparaat in de opdracht bijwerken naar de nieuwe naam.


Een 3-draads apparaat verwijderen

bestand-wQiRhQDDoU.png

3-draads apparaten kunnen ook worden verwijderd door de optie “Verwijderen” onderaan het poortselectievenster te selecteren.

Opmerking: Als u een 3-draads apparaat verwijdert dat al in uw project wordt gebruikt, zal uw project een foutmelding genereren als u het probeert te downloaden totdat u ook de opdrachten verwijdert die het verwijderde apparaat gebruikten.


Een VEX Motor-393 configureren

bestand-E1CHsHPH0u.png

Selecteer de VEX Motor-393 uit de lijst met apparaten.

bestand-CygLDaXire.png

Selecteer een poort voor de Motor-393.

bestand-CD2jb6YOHu.png

Nadat u de poort hebt geselecteerd, kunt u in dit venster Motorinstellingen Motor-393 verder configureren door:

  • Het wijzigen van de naam
  • Het veranderen van de poort
  • Het veranderen van de richting

Zie de onderstaande opties voor meer informatie over deze aanvullende configuraties.

Het wijzigen van de naam van Motor-393.

bestand-7cnANvIgJi.png

Het wijzigen van de haven van Motor-393.

bestand-TFUbtqIVkb.png

Het veranderen van de richting van Motor-393.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: