Een project maken om links en rechts af te slaan in VEXcode Pro V5

Dit voorbeeldprogramma laat zien hoe u de V5 Clawbot programmeert om links en rechts te draaien met VEXcode Pro Text.

Hoe het werkt

Dit programma gebruikte de turnFor(degrees, units) instructie om de robot een bepaalde graad te laten draaien. Graden kunnen worden opgegeven door een numerieke waarde te gebruiken.

U kunt de eenheden specificeren door gradente gebruiken. Een positieve numerieke waarde kan worden gebruikt om de robot naar links te draaien en een positieve getalswaarde om hem naar rechts te verplaatsen.

Uitgevoerde stappen in het programma:

  1. De aandrijflijn is ingesteld om 90 graden naar links te draaien.
  2. Het programma wacht 1 seconde voordat de volgende regel code wordt uitgevoerd.
  3. De aandrijflijn is ingesteld om de robot in de tegenovergestelde richting te draaien, namelijk 180 graden naar rechts.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus