Importeren van .vex-bestanden en VEXcode-projecten in VEXcode Pro V5

Opmerking: alleen C++- en C++ Pro .vex-bestanden kunnen worden geïmporteerd. Modkit .vex-bestanden kunnen niet worden geïmporteerd.

Start VEXcode Pro V5

vd9peepL6w.png

Start VEXcode Pro V5 met behulp van de snelkoppeling op het bureaublad.

Klik op de knop Importeren

Klik in het vervolgkeuzemenu Bestand op de knop "Importeren...".

Selecteer een bestand

Selecteer het juiste .vex-bestand of de gecomprimeerde VEXcode Pro V5-projectmap om te importeren en klik op openen.

Zowel Windows- als macOS-platforms worden hierboven weergegeven voor het selecteren van een bestand.

Geef het bestand een naam

Hernoem het project. Standaard wordt het naamveld ingesteld op 'MijnProject1'. Zodra het project een naam heeft gekregen, klikt u op de knop Importeren.

Houd er rekening mee dat geïmporteerde projecten de nieuwe functies Robotconfiguratie en Vereenvoudigd automatisch aanvullen niet kunnen gebruiken.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: