Nieuwe bestanden toevoegen aan projecten in VEXcode Pro V5

Een project openen

Om een bestand aan een bestaand project toe te voegen, opent u het project door op de knop Openen in het vervolgkeuzemenu Bestand te klikken.

Om een bestand aan een nieuw project toe te voegen, klikt u op de knop Nieuw in het vervolgkeuzemenu Bestand, geeft u het project een naam en klikt u op de knop Maken.

Voeg het bestand toe

Klik met de rechtermuisknop op de vervolgkeuzelijst "inclusief" of "src" en selecteer Nieuw bestand.

Selecteer Bestandstype

Selecteer het type bestand dat u wilt toevoegen, geef het een naam en klik op de knop Maken.

OPMERKING: Er moet een correcte extensie worden getypt aan het einde van de bestandsnaam om deze aan te maken. De verschillende extensietypes staan tussen haakjes naast de bestandstypenaam.


Nieuwe bestanden aan een project toevoegen

Een open project bekijken

OpenProject.png

Klik met de rechtermuisknop op de vervolgkeuzelijst "inclusief" of "src" en selecteer Nieuw bestand.

Selecteer Bestandstype

SelecteerType.png

Selecteer het type bestand dat u wilt toevoegen, geef het een naam en klik op de knop Maken.

OPMERKING: Er moet een correcte extensie worden getypt aan het einde van de bestandsnaam om deze te kunnen maken. De verschillende extensietypes staan tussen haakjes naast de bestandstypenaam.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus