Notities gebruiken in een blokkenproject in VEXcode V5

Hier zijn enkele basismanieren om notities in projecten te beheren:

  • Een notitie toevoegen aan een project
  • Notities samenvouwen
  • Notities verplaatsen
  • Notities verwijderen
  • Notities dupliceren

Een notitie toevoegen aan een project

Add_note.png

Klik met de rechtermuisknop of druk lang ergens in de werkruimte en selecteer 'Notitie toevoegen'.

Type_text.png

Typ vervolgens tekst, cijfers of symbolen in de notitie.

  • Druk op de toets "Enter" of "Return" om een notitie met meerdere regels te schrijven.
  • Selecteer ergens in de werkruimte wanneer de notitie is voltooid.

Notities samenvouwen

Down_arrow.png

U kunt een notitie samenvouwen door de pijl-omlaag in de bovenmarge te selecteren.

Collapsed_note.png

Dit zal de notitie samenvouwen.


Notities verplaatsen

Note_top_bar.png

U kunt een notitie verplaatsen door de bovenmarge te selecteren en deze te slepen.


Notities verwijderen

Delete_note.png

U kunt elke notitie verwijderen door de 'X' in de rechterbovenhoek van de notitie te selecteren.

Delete_menu.png

U kunt een notitie ook verwijderen door er met de rechtermuisknop op te klikken of er lang op te drukken en 'Verwijderen' te selecteren.


Notities dupliceren

Duplicate_menu.png

U kunt een notitie dupliceren door er met de rechtermuisknop op te klikken of er lang op te drukken en 'Dupliceren' te selecteren.