De functie Automatisch aanvullen gebruiken in VEXcode Pro V5

Stap 1: Begin met het typen van de apparaatnaam

Voorbeelden van apparaatnamen (Brain, Motor, Drivetrain)

Er verschijnt een vervolgkeuzemenu. Dit menu toont alle beschikbare geconfigureerde apparaten. Als u bijvoorbeeld twee motoren hebt geconfigureerd, ArmMotor en ClawMotor.

Wanneer u "A" of "C" begint te typen, vindt u de twee geconfigureerde apparaten als opties in de vervolgkeuzelijst.

Geconfigureerde apparaten kunnen worden gewijzigd. U kunt ArmMotor bijvoorbeeld hernoemen naar RobotArmMotor.

Stap 2: Een selectie maken met Automatisch aanvullen

Druk op "Enter/Return" of "Tab" op uw toetsenbord of klik met de linkermuisknop op de opdracht.

OPMERKING: Bij een langere selectie kunt u een selectie maken met een van de volgende opties:

  • Gebruik uw "Omhoog" en "Omlaag"-toetsen om de gewenste naam te selecteren en druk vervolgens op "Tab" of (Enter/Return) op uw toetsenbord om de selectie te maken.
  • U kunt met uw muis omhoog en omlaag scrollen. Vervolgens kunt u met de linkermuisknop op de gewenste naam klikken om de selectie te maken.
Stap 3: Voeg een puntoperator toe om alle beschikbare opdrachten voor dat apparaat weer te geven

Stap 4: Maak een selectie door een van de volgende opties te gebruiken
  • Gebruik de knoppen "Omhoog" en "Omlaag" op uw toetsenbord om door het menu te navigeren en druk vervolgens op "Return" op Mac, "Enter" op Windows om een selectie te maken.
  • Klik met de linkermuisknop op het gewenste commando.

OPMERKING: U moet een apparaat hebben geconfigureerd om de AutoAanvullen-functionaliteit voor dat apparaat te kunnen gebruiken.Als u bijvoorbeeld een bumper hebt geconfigureerd op poort A en u begint "B" te typen, zal een vervolgkeuzemenu de bumper bevatten die u op poort A hebt geconfigureerd als "Bumper", anders wordt er niets weergegeven.

Stap 5: parameters toevoegen

Parameters zijn de opties die worden doorgegeven aan de opdracht tussen haakjes.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus