Interpretatie van V5-batterijlampjes en -fouten

De LED-indicatielampjes op de V5-batterij kunnen u informatie over de oplaadstatus geven en u laten weten of er een probleem is met de batterij. De indicatorlampjes lichten groen op om de oplaadstatus aan te geven en branden of knipperen rood om u te waarschuwen dat het opladen van de batterij is mislukt of dat de batterij niet werkt. Dit artikel laat u zien hoe u de lampjes en fouten van de V5-batterij kunt interpreteren.

Begrijp de batterij-indicatielampjes tijdens het opladen

01_-_Interpret_the_battery_indicator_lights_while_lading.png

Raadpleeg de afbeelding aan de linkerkant. Naast elk van de groene knipperende lampjes staat een beschrijving waarin de fasen van het opladen van de batterij worden uitgelegd.

OPMERKING:Naarmate het opladen vordert, neemt het aantal groen knipperende lampjes toe. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, branden alle vier de lampjes een korte tijd en gaan vervolgens uit.  Alle vier de groene LED-lampjes knipperen elke vijf seconden wanneer de batterij wordt opgeladen terwijl deze nog op de lader is aangesloten.

Begrijp de batterij-indicatielampjes wanneer deze leeg is

02_-_Interpret_the_battery_indicator_lights_when_it_is_discharged.png

Druk op de zwarte, ronde batterijmeterknop om de batterijlading te bekijken.

Raadpleeg de afbeelding aan de linkerkant. Naast elk van de groene knipperende lampjes staat een beschrijving waarin de oplaadfasen van de batterij worden uitgelegd wanneer deze is ontladen.


Hoe V5-batterijfouten te interpreteren

Los de fout op als een rood knipperende LED op de vierde positie staat

03_-_Resolve_the_error_when_a_red_flashing_LED_is_in_the_fourth_position.png

Laad de batterij zo snel mogelijk op als het rode LED-lampje vijf keer per seconde knippert. Dit geeft aan dat de batterij bijna leeg is.

OPMERKING: Als de lader is aangesloten terwijl de LED knippert, zal deze blijven knipperen totdat de interne spanning boven het kritische niveau is gestegen en de accu weer als stabiel wordt beschouwd.

Corrigeer de fout als de knipperende LED's in de derde en vierde positie staan

04_-_Correct_de_fout_wanneer_de_knipperende_LED's_in_de_derde_en_vierde_posities staan.png

Let op de snel knipperende rode en groene LED (voor vexos 1.0.3 of hoger).  Dit duidt op een overspanningsfout.

Laat de batterij onder de vooraf bepaalde drempel zakken, waarna de fout verdwijnt.

Sluit de batterij opnieuw aan op de oplader om te controleren of de fout is verholpen.

Herken de fout wanneer de knipperende LED's wijzen op een slechte cel

05_-_Herken_de_fout_wanneer_de_knipperende_LED's_een_indicatief_zijn_voor_een_slechte_cel.png

Begrijp wanneer de batterij de rode LED laat zien terwijl een van de groene LED's kort knippert (eenmaal per seconde), er een interne celfout is gedetecteerd en de batterij in wezen leeg is.

OPMERKING:Dit LED-patroon geeft aan dat de batterij ten minste één slechte cel heeft. Het is raadzaam om de batterij te vervangen.

Begrijp de fout wanneer een rood knipperende LED in de vierde positie staat

06_-_Begrijp_de_fout_wanneer_een_rode_knipperende_LED_in_de_vierde_positie.png

Koppel de oplader los om de fout te wissen als een langzaam knipperende rode LED eenmaal per seconde optreedt.

Onderscheid de snelle en langzame flitsen in de eerste en vierde positie

07_-_Onderscheid_de_snelle_en_langzame_flitsen_in_de_eerste_en_vierde_posities.png

Sluit de batterij aan op een V5 Brain met geldige firmware als de rode en groene LED in de eerste en vierde positie staan ​​en afwisselend snel knipperen. Dit geeft aan dat de batterij zich in de firmware-opstartmodus bevindt.

Los de fout op als alle LED's knipperen  

08_-_Resolve_the_error_when_alle_LEDs_flashing.png

Controleer of alle rode en groene LED's erg snel knipperen. Als dit gebeurt en de oplader is aangesloten, geeft dit aan dat de batterij zich in de firmware-opstartmodus bevindt.

Koppel de oplader los om een ​​firmware-update mogelijk te maken, zodat alle LED's kunnen worden uitgeschakeld, en maak vervolgens verbinding met het V5-brein.

Los de fout op wanneer er geen LED's branden

09_-_Resolve_the_error_when_no_LEDs_are_lighting_up-p1.png

Sluit de accu aan op de oplader en wacht een uur voordat u deze loskoppelt.

Als de lampjes niet gaan branden tijdens het opladen en ook niet gaan branden nadat de knop op de batterij is ingedrukt, gebruik dan een paperclip of een voorwerp van vergelijkbare grootte en druk op de resetknop op de batterij, zoals hieronder weergegeven.

10_-_Resolve_the_error_when_no_LEDs_are_lighting_up-p2.png

Sluit de accu opnieuw aan op de lader en wacht een uur voordat u deze loskoppelt.

Als het probleem zich blijft voordoen, is de batterij defect en kunt u een e-mail sturen naar VEX Support op support@vex.com.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: