Tekniset toteutustiedot - Projektiohjeet - VR Python

VEXcode VRkäyttää Python-ajonaikaisen version muokattua versiota nimeltäPyodidePython-ohjelmoinnin tukemiseksi selaimissa.

VEXcode VRtukee monia Python 3.8 Standard -kirjaston ominaisuuksia, kuten:

Huomautus:Kaikkia Standard Libraryn ominaisuuksia ja API:ta ei ole vielä testattu VEXcode VR:ssä. Joitakin Python-standardin kieliominaisuuksia ei tueta VEXcode VR:ssä, koska Python suoritetaan selaimen ajonaikaisessa ympäristössä.

Esimerkkejä eroista tavalliseen Pythoniin:

  • Paikallinen tiedostojärjestelmä ja tietokantakäyttö, monisäikeisyys, verkko, prosessien välinen viestintä eivät toimi.
  • Osa File API:sta toimii (esim. Luo/Avaa/Kirjoita) selaimen virtuaalisen tiedostojärjestelmän päällä. Mutta nämä virtuaaliset "tiedostot" sijaitsevat selaimen haihtuvassa muistissa, ja ne katoavat, kun siirryt pois VEXcode VR -sivulta.
  • brain.print(...) tulee käyttää print(...) sijaan 
  • Koska Python-ketjutusta ei tueta, VEXcode VR tukee mukautettuavr_threads-muotoa, joka simuloi tarkasti yhteistyötehtäviä. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: