Ve VEXcode VR je robot automaticky nakonfigurován v závislosti na vybraném hřišti. To eliminuje potřebu konfigurace robota nebo předem určeného projektu šablony. VEX VR MazeBot má mnoho senzorů a dalších funkcí, které vám pomohou vyřešit bludiště pomocí zpětné vazby senzoru.

VEX_VR_Maze_Robot__1_.png

Screen_Shot_2022-08-17_at_12.00.40_PM.png

Můžete určit, který robot se na hřišti používá, když se podíváte na ikonu na stránce Výběr hřiště. Ikona pro VR MazeBot vypadá jako na obrázku zde.


Ovládací prvky a atributy robota

VR MazeBot má následující ovládací prvky a fyzické atributy:

 • Hnací ústrojí s gyroskopem. To umožňuje kategorii příkazů „Drivetrain“ v sadě nástrojů VEXcode VR.
 • Otočný bod robota je od středu robota. Zde se také nachází pero.

Screen_Shot_2022-08-17_at_12.26.19_PM.png

 • VR MazeBot má délku 95 mm a šířku 117,5 mm.
 • Ve srovnání s VR Robotem je výchozí rychlost VR MazeBot dvakrát vyšší. Tato dodatečná rychlost má pomoci robotovi procházet bludištěm rychleji.

Pero na VR MazeBot

Pero na VR MazeBot má všechny prvky pera na VR robotu.

Screen_Shot_2022-08-17_at_1.17.14_PM.png

Pero na VR MazeBot lze použít k:

 • Vyplňte oblast barvou určenou pomocí hodnot RGB
 • Nastavte barvu pera pomocí hodnot RGB
 • Nakreslete čáry v pěti různých šířkách

Screen_Shot_2022-08-17_at_12.26.43_PM.png

Další informace o peru naleznete v tomto článku.

Poznámka:Tento článek odkazuje na VR Robot, ale jedná se o stejné pero, které se používá na VR MazeBot.


Robotické senzory

VR MazeBot má s robotem VR společné následující senzory:

 • Motorové kodéry, které mají 360 stupňů na otáčku kola.
 • Gyro senzor, který je zabudován do hnacího ústrojí. Po směru hodinových ručiček je kladná.

Screen_Shot_2022-08-17_at_12.44.41_PM.png

Snímač polohy

Screen_Shot_2022-07-26_at_3.59.17_PM.png

VR MazeBot má snímač polohy, který čte souřadnice (X,Y) ze středu otočného bodu robota VR. Snímač polohy také hlásí úhel umístění, který se pohybuje od 0 stupňů do 359,9 stupňů podle stylu kompasu.

Další informace o podrobnostech umístění VEXcode VR Wall Maze+ Playground naleznete v tomto článku. 

 

Snímače vzdálenosti

Kromě toho má VR MazeBot 3 senzory vzdálenosti. Tyto senzory dokážou detekovat přítomnost nějakého předmětu. Je-li přítomen předmět, senzor dokáže detekovat i vzdálenost předmětu až do vzdálenosti 10 000 mm. 

Screen_Shot_2022-08-17_at_12.30.23_PM.png

Tři senzory vzdálenosti jsou umístěny kolem horní části robota.

 • Jeden směřující dopředu
 • Jeden směřuje doprava
 • Jeden směřující doleva

Screen_Shot_2022-08-17_at_1.05.35_PM.png

Názvy senzorů jsou určeny jejich polohou při pohledu dopředu ze zadní části robota, jak je znázorněno na tomto obrázku zde z hřiště Wall Maze+. To je důležité mít na paměti při kódování senzorů.

Screen_Shot_2022-08-17_at_1.04.29_PM.png

Pomocí konzoly Monitor můžete zobrazit data vracená každým senzorem. Sledování hodnot je užitečné při plánování projektu pomocí dat ze senzorů, abyste viděli, co se děje v reálném čase, když se robot pohybuje bludištěm.

Další informace o používání konzoly Monitor naleznete v tomto článku.

Oční senzor

Screen_Shot_2022-08-17_at_12.27.13_PM.png

Oční senzor je také přítomen za předním senzorem vzdálenosti směrem k hřišti. Toto je označeno jako „DownEye“. Obrázek zde ukazuje, kde se DownEye nachází na bočním pohledu.

DownEye lze použít k detekci červených koncových míst na hřišti.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: