Instalace a odstranění VEX IQ (1. generace) Brain Radio

Krok 1: Shromážděte požadované komponenty.

Shromážděte následující položky:

  • Mozek robota VEX IQ připojený k nabité baterii robota VEX IQ
  • 1 rádio VEX IQ

POZNÁMKA: Aby radiostanice správně fungovala, musí být firmware Brain aktualizován na nejnovější verzi. Klikněte zde pro postup aktualizace firmwaru IQ. 

POZNÁMKA: Nezáleží na tom, jaký typ rádia se používá, pokud je rádio v mozku stejného typu jako rádio v ovladači VEX IQ. Pro správné bezdrátové připojení jsou zapotřebí odpovídající rádia. Kliknutím sem získáte více informací o rádiích VEX IQ. 

Krok 2: Vyjměte baterii robota.

Zatlačte na západku na baterii robota a poté pokračujte ve vysunutí baterie robota.

POZNÁMKA: Zatlačením na baterii robota z druhé strany také usnadníte její vyjmutí. Před vložením rádia do mozku je dobré vyjmout baterii robota.

Krok 3: Vložte rádio do mozku.

Zasuňte rádio do zásuvky pro rádio. 

Nasměrujte rádio tak, aby jeho logo VEX bylo mimo obrazovku LCD. Pevně ​​zatlačte, dokud zcela nezapadne na místo. 

POZNÁMKA: Ujistěte se, že do mozku není zapojena žádná baterie robota.

Krok 4: Vyjměte rádio z mozku.

Stiskněte červené tlačítko na spodní straně Brain a současně pevně zatáhněte za horní část rádia.

POZNÁMKA: Chcete-li odstranit rádio z mozku, musíte nejprve vyjmout baterii robota. To zajišťuje přístup k červenému tlačítku na spodní straně Brain.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: