Khắc phục sự cố VEXcode EXP mở chậm trên máy tính Windows

Bài viết này sẽ giúp giải thích và khắc phục sự cố khiến VEXcode mất nhiều thời gian (lớn hơn 30 giây) để mở trên một số máy tính Microsoft Windows.

Khi khởi chạy VEXcode, máy tính Microsoft Windows cần giải nén và giải nén các tập tin để chạy VEXcode. Đối với một số người dùng, chương trình chống vi-rút đã cài đặt có thể quét các tệp này khi chúng đang được ghi, điều này sẽ khiến VEXcode mất nhiều thời gian hơn để mở.

Nếu bạn gặp phải tình trạng ứng dụng VEXcode khởi chạy chậm, bạn nên ngăn phần mềm chống vi-rút quét các tệp khi chúng đang được đọc/ghi. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách loại trừ VEXcode khỏi quá trình quét.

Cách loại trừ thư mục VEXcode trong Windows Defender

hình ảnh3.png

Mở cài đặt máy tính và chọn 'Cập nhật & bảo mật.'

hình ảnh5.png

Chọn 'Windows Security' từ bảng điều khiển bên trái.

hình ảnh7.png

Chọn 'Mở bảo mật Windows.'

hình ảnh10.png

Chọn 'Bảo vệ khỏi mối đe dọa virus &'

hình ảnh2.png

Trong 'Cài đặt bảo vệ khỏi mối đe dọa chống vi-rút & ', hãy chọn 'Quản lý cài đặt'.

hình ảnh6.png

Trong 'Loại trừ', hãy chọn 'Thêm hoặc xóa loại trừ.'

hình ảnh8.png

Lời nhắc cấp phép sau đây sẽ xuất hiện. Chọn 'Có.'

hình ảnh1.png

Khi quyền đã được cấp, hãy chọn 'Thêm loại trừ.'

hình ảnh4.png

Chọn 'Xử lý'.

hình ảnh9.png

Nhập đường dẫn cho phiên bản VEXcode mà bạn đang sử dụng, sau đó chọn 'Thêm.'

VEXcode EXP

  • C:\Tệp chương trình (x86)\VEX Robotics\VEXcode EXP\VEXcode EXP.exe

Lưu ý: Đường dẫn dựa trên vị trí cài đặt và có thể khác nếu vị trí không mặc định được sử dụng trong quá trình cài đặt.

hình ảnh11.png

Nếu bạn vẫn gặp sự cố với VEXcode, vui lòng sử dụng nút 'Phản hồi'. Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết sau:
Phản hồi về VEXcode EXP


Đường dẫn thư mục cần loại trừ cho VEXcode (đối với các chương trình Chống vi-rút khác)

Để giải quyết việc mở VEXcode chậm, hãy ngăn phần mềm chống vi-rút của máy tính Microsoft Windows quét các đường dẫn thư mục sau:

VEXcode EXP

  • %LocalAppData%\VEXcode EXP
  • %ProgramFiles(X86)%\VEX Robotics\VEXcode EXP
  • Bất kỳ thư mục nào bắt đầu bằng “nw” trong %LocalAppData%\Temp

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: