Sử dụng hoạt động VEX EXP trong lớp học

Cấu trúc của một hoạt động EXP

EXP_Anatomy.png

Lớp học VEX EXP của bạn là một môi trường học tập đa diện, cho phép học sinh và giáo viên có được trải nghiệm học tập thực hành, tư duy thông qua nhiều con đường. Phòng thí nghiệm VEX EXP STEM cung cấp cho giáo viên các Bài học hoàn chỉnh được thiết kế để giảng dạy cho cả lớp, trong khi Hoạt động VEX EXP mở rộng việc học đó bằng cách cho học sinh cơ hội tự xây dựng các bản dựng, mã và bộ công cụ EXP. Hoạt động EXP được thiết kế để sử dụng kết hợp với Phòng thí nghiệm STEM và dưới dạng hoạt động độc lập.

Khám phá Bộ VEX EXP

Scavenger_Hunt_EXP.png

Hoạt động VEX EXP cho phép học sinh khám phá Bộ dụng cụ và tài liệu VEX EXP với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ. Một số Hoạt động khuyến khích học sinh tìm hiểu tên các mảnh ghép và vị trí của chúng trong Bộ dụng cụ. Các Hoạt động khác cho phép học sinh khám phá cách lắp ráp các mảnh EXP thành nhiều hình dạng khác nhau hoặc để giải quyết các thử thách.

Hoạt động ví dụ

Khám phá thêm các khái niệm kỹ thuật

The_Claw.png

Các khái niệm kỹ thuật cũng được đề cập trong Hoạt động VEX EXP. Những Hoạt động này cho phép học sinh khám phá sâu hơn về việc chế tạo robot bằng EXP Brain, chế tạo những cỗ máy đơn giản hoặc những cách khác để khám phá tính sáng tạo trong việc xây dựng.

Hoạt động ví dụ

Khám phá thêm các khái niệm mã hóa

Color_Sensing.png

Có các Hoạt động VEX EXP cho phép học sinh khám phá sâu hơn các khái niệm mã hóa bằng cả Blocks và Python. Khám phá các hoạt động mã hóa cho phép học sinh thực hành mã hóa từ Phòng thí nghiệm STEM hoặc hiểu các khái niệm mã hóa mới.

Hoạt động ví dụ

Vị trí thuận tiện phía trên Phòng thí nghiệm STEM

EXP_Activities.png

Tất cả các Hoạt động VEX EXP có thể được tìm thấy ở đầu trang Phòng thí nghiệm VEX EXP STEM. Mỗi hoạt động là một trang Google Doc, có thể tải xuống và in hoặc truy cập trên bất kỳ thiết bị lớp học nào. Các hoạt động được cập nhật và bổ sung liên tục, vì vậy hãy kiểm tra lại các Hoạt động EXP mới trong suốt năm học.

Hoạt động VEX EXP cũng có thể được sử dụng cùng với Phòng thí nghiệm STEM. Để biết thêm thông tin về những Hoạt động nào sẽ được sử dụng theo trình tự với (các) Phòng thí nghiệm STEM mà bạn đang giảng dạy, hãy xem Hướng dẫn về nhịp độ tích lũyHướng dẫn về nhịp độ 1:1.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: