Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan về cách cài đặt Visual Studio Code và VEX Visual Studio Code Extension. Tiện ích mở rộng chính thức hỗ trợ Windows và macOS.

Cài đặt mã Visual Studio

Mở trình duyệt internet và điều hướng đến: https://code.visualstudio.com/

Dưới đây là các hướng dẫn được cung cấp bởi trang web VS Code. Những điều này có thể hữu ích hoặc bạn có thể làm theo bài viết này.

Cài đặt cho Windows

hình ảnh17.png

Nhấp vào nút tải xuống cho Windows.

hình ảnh15.png

Sau đó quá trình tải xuống sẽ bắt đầu trong trình duyệt.

hình ảnh23.png

hình ảnh4.png

Tiếp theo, mở File Explorer bằng cách nhấp vào biểu tượng “File Explorer” nằm trên thanh công cụ của windows

hình ảnh31.png

Hoặc bằng cách nhập FIle Explorer vào thanh Tìm kiếm của Windows và nhấp vào Ứng dụng File Explorer

image30.png

Tiếp theo điều hướng đến thư mục tải xuống bằng cách nhấp vào phím tắt Tải xuống trong thanh bên.

hình ảnh1.png

Bấm vào trình cài đặt VS Code.

hình ảnh25.png

Chấp nhận thỏa thuận và nhấp vào tiếp theo.

hình ảnh9.png

Cấu hình cài đặt và nhấp vào tiếp theo.

hình ảnh5.png

Bấm vào cài đặt để bắt đầu cài đặt.

hình ảnh29.png

Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.

hình ảnh18.png

Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấp vào kết thúc và VS Code sẽ khởi chạy.

hình ảnh22.png

Mã Visual Studio sẽ mở.

Cài đặt cho macOS

hình ảnh19.png

Nhấp vào nút Tải xuống Mac Universal.

hình ảnh28.png

Sau đó quá trình tải xuống sẽ bắt đầu.

hình ảnh14.png

hình ảnh6.png

Tiếp theo mở Finder bằng cách nhấp vào biểu tượng “Finder” trên thanh công cụ macOS

hình ảnh7.png

Tiếp theo, điều hướng đến thư mục “Tải xuống” bằng cách nhấp vào “Tải xuống” trong thanh bên Mục yêu thích.

hình ảnh26.png

Nhấp đúp chuột vào file zip VS Code để giải nén.

hình ảnh27.png

Nhấp và kéo Ứng dụng Visual Studio Code vào thư mục Ứng dụng.

hình ảnh11.pnghình ảnh6.pnghình ảnh8.png

Nhấp vào biểu tượng Launch Pad trên thanh công cụ macOS.

hình ảnh10.png

Nhấp vào biểu tượng Visual Studio Code để khởi chạy Visual Studio Code.

hình ảnh24.png

Mã Visual Studio sẽ mở.

Cài đặt tiện ích mở rộng VEX

hình ảnh21.png

Bấm vào biểu tượng Tiện ích mở rộng trên thanh hoạt động VS Code

hình ảnh16.png

Trong thanh tìm kiếm gõ VEX

Tiện ích mở rộng VEX sẽ xuất hiện trong cửa sổ bên dưới.

Nhấp vào nút cài đặt bên cạnh tiện ích mở rộng từ VEX Robotics.

hình ảnh13.png

Khi quá trình cài đặt bắt đầu, văn bản sẽ thay đổi thành cài đặt. Đợi quá trình cài đặt hoàn tất trước khi tiếp tục.

Cài đặt tiện ích mở rộng hỗ trợ

Để sử dụng Intellisense/Linting cho cả C++ và Python, cần phải cài đặt các phần mở rộng bổ sung. Tiện ích mở rộng mã VEX VS sẽ tự động định cấu hình các dự án VEX để hoạt động với các tiện ích mở rộng này. Có thể sử dụng các tiện ích mở rộng Intellisense/Linting khác nhưng người dùng sẽ phải định cấu hình dự án theo cách thủ công nếu cần.

hình ảnh21.png

Bấm vào biểu tượng Tiện ích mở rộng trên thanh hoạt động VS Code

hình ảnh3.png

Trong thanh tìm kiếm gõ “C++”

Tiện ích mở rộng Microsoft C++ sẽ xuất hiện trong cửa sổ bên dưới.

Nhấp vào nút cài đặt bên cạnh tiện ích mở rộng C/C++ của Microsoft.

hình ảnh2.png

Khi quá trình cài đặt bắt đầu, văn bản sẽ thay đổi thành cài đặt. Đợi quá trình cài đặt hoàn tất trước khi tiếp tục.

hình ảnh12.png

Trong thanh tìm kiếm gõ “Python”

Tiện ích mở rộng Microsoft Python sẽ xuất hiện trong cửa sổ bên dưới.

Nhấp vào nút cài đặt bên cạnh tiện ích mở rộng Python của Microsoft.

hình ảnh20.png

Khi quá trình cài đặt bắt đầu, văn bản sẽ thay đổi thành cài đặt. Đợi quá trình cài đặt hoàn tất trước khi tiếp tục.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: