Cùng xây dựng mục tiêu học tập với học sinh của bạn

Khi bắt đầu với Đơn vị Phòng thí nghiệm VEX EXP STEM, việc cùng học sinh của bạn tạo ra các mục tiêu học tập là bước thiết yếu đầu tiên để triển khai thành công đơn vị. Các mục tiêu học tập mà bạn tạo ra cho học sinh của mình sẽ không chỉ mang lại sự tập trung cho cả giáo viên và học sinh trong toàn bộ bài học mà còn mang lại sự hiểu biết chính xác và được chia sẻ về sự tiến bộ của học sinh, bao gồm cả trong Cuộc trò chuyện tóm tắt.

Bài viết này sẽ phác thảo quy trình tạo mục tiêu học tập cho học sinh của bạn và đưa ra các đề xuất để giúp việc này trở nên dễ dàng trong lớp học của bạn. Xuyên suốt bài viết, Đơn vị Phòng thí nghiệm STEM Truy tìm kho báu EXP sẽ được sử dụng để minh họa quá trình này.


Các bước để cùng xây dựng mục tiêu học tập với học sinh của bạn

 1. Thiết lập mục tiêu chung dựa trên cuộc thi Đơn vị: Mọi IQ (thế hệ 2) và EXP STEM Lab đều tập trung vào một cuộc thi đỉnh cao trong lớp học. Để học sinh có thể thiết lập thành công các mục tiêu học tập, trước tiên các em phải hiểu chính xác cuộc thi là gì và làm thế nào để giành chiến thắng.

 2. Xác định những kiến ​​thức thiết yếu học sinh cần để thành công trong cuộc thi: Thảo luận với học sinh về những kiến ​​thức và kỹ năng các em sẽ cần để cạnh tranh trong cuộc thi ở cuối Bài học.
  • Định khung cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi, chẳng hạn như “Bạn sẽ cần học và làm gì trong Đơn vị Truy tìm Kho báu để cạnh tranh thành công trong cuộc thi?”
  • Khi bạn điều hành cuộc thảo luận này, hãy lưu ý đến các kỹ năng và hiểu biết khác nhau mà học sinh sẽ cần cho Bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện những kỹ năng và hiểu biết đó khi cần thiết. Điều quan trọng là phải cùng tạo ra các mục tiêu học tập nhằm giải quyết không chỉ các kỹ năng khoa học máy tính và kỹ thuật mà còn cả những kỹ năng cần thiết để sử dụng quy trình thiết kế kỹ thuật, chẳng hạn như lặp lại, cộng tác và học hỏi từ thất bại.
  • Giữ một danh sách các kỹ năng và sự hiểu biết mà bạn tạo ra với học sinh trên bảng hoặc ở nơi khác để học sinh xem trong quá trình này. Ví dụ: khi kết thúc cuộc thảo luận về Đơn vị truy tìm kho báu, bạn có thể kết thúc với một danh sách trông giống như thế này:
    • Cách xây dựng Clawbot
    • Cách cải thiện móng vuốt trên Clawbot
    • Cách mã hóa robot chỉ nhặt các khối màu đỏ
    • Cách lặp lại dự án mã hóa của tôi
    • Cách cộng tác với nhóm của tôi để tạo chiến lược cho Cuộc thi Truy tìm Kho báu
    • Cách sử dụng sổ ghi chép kỹ thuật của tôi để ghi lại dữ liệu giúp tôi lập chiến lược
 3. Cùng tạo ra các mục tiêu học tập dựa trên hiểu biết của đơn vị cơ bản: Đối với mỗi hiểu biết của đơn vị cơ bản, có thể tạo một hoặc nhiều mục tiêu học tập.
  • Có thể giúp thiết lập một biểu mẫu cho mục tiêu học tập, chẳng hạn như: "Tôi có thể /học động từ/ tân ngữ." Ví dụ: “Tôi có thể lập trình cho robot để nhặt và di chuyển các khối.” Giúp học sinh tạo ra các mục tiêu học tập dựa trên danh sách những hiểu biết mà bạn đã cùng nhau tạo ra cho từng lĩnh vực trong số bốn lĩnh vực sau:
    • Kiến thức - Tôi cần biết những gì để có thể cạnh tranh thành công trong Cuộc thi Truy tìm Kho báu?
     • Ví dụ: "Tôi có thể mã hóa robot để di chuyển các hình khối."
    • Lý luận -Tôi có thể làm gì với những gì tôi biết và hiểu về một khái niệm để cạnh tranh thành công trong Cuộc thi Truy tìm Kho báu? 
     • Ví dụ: "Tôi có thể sử dụng dữ liệu tôi ghi trong sổ tay kỹ thuật của mình để tạo chiến lược cho Cuộc thi Truy tìm Kho báu." 
    • Kỹ năng -Tôi có thể chứng minh điều gì để chứng tỏ rằng tôi hiểu khái niệm này và có thể sử dụng nó để cạnh tranh thành công trong Cuộc thi Truy tìm Kho báu?
     • Ví dụ: "Tôi có thể cộng tác với các đồng đội của mình để tạo ra chiến lược cho Cuộc thi Truy tìm Kho báu." 
    • Sản phẩm -Tôi có thể làm gì để chứng minh khả năng học hỏi của mình về khái niệm này? 
     • Ví dụ: "Tôi có thể ghi lại thời gian cần thiết để thu thập và di chuyển các khối vào sổ tay kỹ thuật của mình." 
  • Mẫu ví dụ này có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu để cùng học sinh của bạn tạo ra các mục tiêu học tập. Nó có thể được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của học sinh.

AdobeStock_168859586_2.jpeg

Gợi ý hữu ích: 

 • Cung cấp cho học sinh các mục tiêu học tập mẫu và phần mở đầu câu để giúp các em bắt đầu.
 • Cung cấp một bảng hoặc bảng sắp xếp, chẳng hạn như bảngnày, để giúp học sinh sắp xếp suy nghĩ và tạo mục tiêu học tập cho từng lĩnh vực trên.
 • Chia sẻ và thảo luận về việc học các động từ với học sinh của bạn để tất cả các bạn đều có cùng quan điểm với sự hiểu biết sâu sắc được biểu thị bằng mục tiêu học tập.
 • Cho phép học sinh tạo và thêm các mục tiêu học tập được cá nhân hóa của riêng mình vào các mục tiêu được tạo trong lớp.
 • Hãy nhớ bao gồm các mục tiêu học tập về cộng tác, làm việc nhóm, lặp lại và các kỹ năng khác ngoài các khái niệm STEM được đề cập trong Bài học.

Để biết thêm thông tin về giá trị của việc kết hợp việc tự đánh giá của học sinh, xem bài viết này. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hiệu quả các mục tiêu học tập đồng sáng tạo trong Cuộc đối thoại tóm tắt của các Đơn vị Phòng thí nghiệm EXP STEM, hãy xem bài viết này.

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: