Kết nối với Bộ điều khiển bằng VEXcode EXP dựa trên Web - Mac

Chỉ mất vài bước để kết nối Bộ điều khiển VEX EXP với VEXcode EXP dựa trên Web trên thiết bị Mac.

Cách kết nối Bộ điều khiển VEX EXP từ VEXcode EXP dựa trên web trên thiết bị Mac

EXP_Controller_with_Green_Indicator.png

Bậtđiều khiển bằng cách nhấn nút nguồn trên Bộ điều khiển cho đến khi đèn báo nguồn chuyển sang màu xanh lục.

Screen_Shot_2022-04-01_at_2.28.44_PM.png

Kết nối Bộ điều khiển EXP với thiết bị Mac của bạn bằng cáp USB-C.

Lưu ý:Bộ điều khiển EXP của bạn phải luôn được cắm vào thiết bị Mac trong suốt quá trình kết nối. 

Screen_Shot_2022-03-31_at_11.41.39_AM.png

Khởi chạy VEXcode EXP dựa trên web bằng cách điều hướng đến codeexp.vex.com.

Chọn biểu tượng Bộ điều khiển trên Thanh công cụ.

Screen_Shot_2022-03-31_at_11.43.00_AM.png

Chọn 'Kết nối.'

EXP_Begin_Connection_Mac.png

Một hộp văn bản sẽ xuất hiện và giải thích rằng bạn nên chọn Bộ điều khiển có số ID nhất. Chọn 'Tiếp tục' trên hộp văn bản để mở cửa sổ kết nối.

Lưu ý: Có thể mất vài phút để Bộ điều khiển hiển thị trong danh sách thiết bị.

EXP_Select_Port_Mac.png

Chọn Bộ điều khiển EXP có số ID thấp nhất từ danh sách Bộ điều khiển có sẵn.

EXP_Connect_to_Port_Mac.png

Chọn nút 'Kết nối', khi bạn đã chọn ID bộ điều khiển EXPđược đánh số thấp nhất.

Screen_Shot_2022-03-31_at_11.49.44_AM.png

Khi Bộ điều khiển EXP được kết nối thành công, biểu tượng Bộ điều khiển sẽ chuyển sang màu xanh lục.

EXP_Không chính xác_Port_Mac.png

Nếu kết nối không thành công, một hộp văn bản khác sẽ xuất hiện và nhắc bạn chọn Bộ điều khiển có số ID khác.


Cách ngắt kết nối Bộ điều khiển VEX EXP khỏi VEXcode EXP dựa trên web trên máy Mac

Screen_Shot_2022-04-01_at_2.29.01_PM.png

Để ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi Bộ điều khiển EXP, hãy rút cáp USB-C khỏi thiết bị của bạn hoặc Bộ điều khiển EXP.

EXP_Controller_with_Green_Indicator.png

Bạn cũng có thể ngắt kết nối Bộ điều khiển EXP khỏi VEXcode EXP dựa trên web bằng cách tắt Bộ điều khiển.

Tắt Bộ điều khiển bằng cách giữ nút nguồn cho đến khi đèn báo trên Bộ điều khiển tắt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: